Kommunen fortsätter runda facket – trots halv miljon i skadestånd

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Mindre än ett år efter skadestånd på 510 000 kronor fortsätter utbildningsförvaltningen att bryta mot MBL och samverkansavtalet – och facken fortsätter att tvista.
– Vi har försökt vara konstruktiva men det händer ju ingenting, säger Carl Eliasson på LR.

Det har gått knappt ett år sedan Marks kommun i Västra Götaland tvingades betala totalt 521 000 kronor i olika skadestånd, till sex olika fackförbund, för att utbildningsförvaltningen brutit mot medbestämmandelagen (MBL) och samverkansavtalet.

Trots det har förvaltningens inställning till samarbete med facken inte ändrats, och i skrivande stund pågår åtta separata tvister mellan fack och arbetsgivare. En har pågått sedan förra året, fyra nya lämnades in under sensommaren och ytterligare tre tillkom i oktober.

– Förvaltningsledningen tar inte upp frågor med oss i fackförbunden över huvud taget. Det händer att de informerar oss i efterhand om att ”nu har vi bestämt det här”, och ibland är det vi som märker av en förändring och frågar ”vad är det här?”. Ledningen kan inte reglerna kring det här, säger Carl Eliasson, föreningsombud Lärarnas Riksförbund.

Utöver LR ligger även Lärarförbundet, Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal och Vårdförbundet i konflikt med arbetsgivaren.

Samverkansavtal används inte

På pappret finns ett centralt samverkansavtal på plats i kommunen, som gäller sedan januari 2021. Men det har aldrig fått någon verklig effekt inom förvaltningen, enligt Carl Eliasson.

– Inledningsvis nöjde vi oss med att påtala när saker inte sköttes enligt regelverken i stället för att lämna in tvister. Vi ville vara konstruktiva. Men sedan märkte vi att det händer ju ingenting.

Så efter ett halvår med ett nytt avtal som inte gjorde någon skillnad lämnade förbunden in tvister strax före sommaren 2021. De ledde till att kommunen tvingades betala vite på 70 000 kronor vardera till tre av fackförbunden, plus 150 000 till alla sex och ytterligare 150 000 kronor till en pott för aktiviteter åt fackförbundens medlemmar.

– Vi har haft ytterligare en tvist men där har vi kommit överens med arbetsgivaren om andra saker än pengar, säger Carl Eliasson.

Men någon fungerande samverkan har fortfarande inte kommit till stånd på förvaltningsnivå.

Carl Eliasson säger att LR har en lista på ärenden de vill ta upp i samverkan med syfte att förbättra verksamheten. Men i stället är de fast i att bara prata med förvaltningen om att de behöver prata med varandra. Det fackliga arbete som trots allt blir uträttat handlar därför framför allt om att stoppa dåliga förslag från att förverkligas, och det menar han att de ändå har lyckats med.

– Jag hoppas att våra medlemmar i första hand påverkas genom att det inte händer så mycket. Det är ju rent tragiskt att man ska behöva uttrycka sig på det viset. Men vi sitter ju fast. Vi lyckas hejda saker som medlemmarna hade lagt märke till på ett negativt sätt om de infördes. Men de positiva, konstruktiva sakerna vi vill göra kommer vi inte fram till, säger han.

Rektorsavhopp efter missnöje

På skolledarnivå får bristen på samverkan kommunens rektorer att börja se sig om efter andra jobb. Fem av kommunens rektorer har lämnat sin tjänst det senaste året, uttalat på grund av missnöje med förvaltningsledningen. Enligt en undersökning genomförd av Lärarförbundet Skolledare funderar hälften av de kvarvarande rektorerna på att göra detsamma.

Vad hoppas ni på ska ske som kan förbättra situationen?

– Vi måste hitta nya sätt att nå fram. Stärka lokalombuden och hitta personer längre ner i hierarkin som vill samarbeta med oss och bearbeta underifrån. Men på något sätt måste vi i slutändan övertyga förvaltningsledningen om att det behövs en förändring. Om det här ska fungera måste ju deras arbetssätt ändras i grunden

Skulle ni vilja se en ny ledning?

– Det är inte upp till oss att avgöra den saken. Och vi vill inte heller hänga upp det på en person. Vi vill få till en samverkan inom vår förvaltning, enligt det avtal som finns. Det är vad vi vill, säger Carl Eliasson.

Skolvärlden har sökt Barn- och utbildningsförvaltningens chef Mari Sandell Molander för en kommentar.