Fackliga kritiken: Liberalerna har svikit sitt vallöfte

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Den nya regeringen flaggar för många reformer på skolans område. Men LR saknar en hjärtefråga.
– Vad hände med att staten skulle ta ett större ansvar för skolan? Redan innan regeringen tillträtt har Liberalerna brutit ett av sina viktigaste vallöften, säger LR-ordföranden Åsa Fahlén.

För att öka likvärdigheten vill den tillträdande regeringen införa en nationellt bindande skolpengsnorm. Syftet är att via statlig styrning av finansieringen stärka likvärdigheten.

– Vi förväntade oss klart mycket mer än bara en bindande skolpengsnorm för att säkra likvärdigheten. Inte minst förväntade vi oss ett löfte om att staten skulle ta ett större ansvar för skolans finansiering och tillskjuta mer pengar. Det är bra att man på något sätt tar i den här frågan men det räcker inte.

Åsa Fahlén efterlyser ett klart besked om att staten går in och tar ett tydligt ansvar för finansieringen över hela landet.

– Vi hade hellre velat att staten skulle stå för skolpengen.

”Hur ska det finansieras?”

I det så kallade Tidöavtalet, framgår att ”satsning görs för att sträva mot principen om en lärobok per elev och ämne”.

– Vi har en brist i dag på läromedel och det satsas väldigt lite, och olika. Det innebär mer förberedelsearbete för lärarna. Många lärare ägnar mycket tid åt att tillverka egna läromedel i stället för att lägga krutet på själva undervisningen. Frågan är hur de ska finansiera det här. Handlar det bara om krav på huvudmännen?

Timplanen utökas med fokus på svenska och matematik. ”Detta förutsätter att lärarnas administrativa börda har lättats och lärarnas undervisningsskyldighet getts en tydligare reglering”.

– Det är positivt, vi vill också ha en reglering av undervisningstiden som är kärnan i lärarnas uppdrag. Men det förutsätter att den regleras på rätt nivå.