Efter kritiken – upphör att stänga av gravida lärare

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Stockholm stad upphör med att utestänga vaccinerade gravida från jobbet. Beskedet får både LR och ofrivilligt avstängda lärare att jubla – men också att kräva ekonomisk kompensation.
– Arbetsgivaren har gjort fel när man stängt av medarbetare under hösten, säger LR:s biträdande föreningsombud Irene Ziverts.

Det var i ett inslag i TV4 på tisdagsmorgonen det blev känt att arbetsgivaren ändrat uppfattning. Utbildningsförvaltningens personalchef Petra Nergårdh förklarade att arbetsgivaren inte längre ska stänga av vaccinerade medarbetare från graviditetsvecka 20 om den vaccinerade inte har annan underliggande sjukdom.

För Skolvärlden betonar hon först att hon återger den kommunikation hon fått från personaldirektören under måndagen och att hon enbart uttalar sig i rollen som personalchef för utbildningsförvaltningen.

– Stockholms stad har haft kontakt med Arbetsmiljöverket som i sin tur bekräftar att arbetsgivaren agerat helt korrekt enligt lagstiftning och hantering kring gravida och Covid-19. Men nu är det ett nytt kunskapsläge och Socialstyrelsen, FHM och Arbetsmiljöverket har tillsammans gjort ett ställningstagande att vaccinerade gravida inte längre tillhör riskgrupp för allvarlig sjukdom. Den informationen gick sedan ut från oss till rektorerna på måndagkvällen.

”Måste eliminera risken”

Men det är flera månader sedan myndigheterna uttryckte den uppfattningen?

– Staden och utbildningsförvaltningen har fram till i går lutat oss mot arbetsmiljölagen som vi tolkat att gravida från och med vecka 20 inte får exponeras för covid-19 och att vi måste eliminera smittorisken för gravida. Nu är kunskapsläget ett annat och vi kan göra skillnad på vaccinerade och ovaccinerade.

Kommer alla befintliga avstängningar upphävas?

Petra Nergårdh. Foto: Liza Simonsson

– Det rektor nu ska göra är att skyndsamt bjuda in den gravida där man tillsammans med skyddsombud gör en förnyad riskbedömning då hänsyn tas till om den gravida är vaccinerad. För anställda som bedöms kunna återgå till arbetet ska vi fortsätta vidta åtgärder för att riskminimera smitta av Covid-19.

Enligt Lärarnas Riksförbund har det funnits brister både gällande riskbedömningar och omplaceringsutredningar. Hur kommenterar du det?

– Vi har 170 skolor. Min åsikt är att våra rektorer gjort ett enastående arbete under pandemin och att man gör individuella riskbedömningar, och tittar på om andra arbetsuppgifter kan göras på distans. Det har fungerat väl, men det är klart att i något enstaka fall har det kanske inte fungerat enligt instruktionerna vi har. Jag delar inte LR:s bild om LR menar att den gäller generellt.

”Svårt att uttala mig”

Både lärare och facken menar att avstängda lärare ska kompenseraras ekonomiskt.

– Jag har svårt att uttala mig om det. Arbetsmiljöverket har slagit fast att arbetsgivaren agerat korrekt. Men det är en fråga som behöver tas på stadsnivå med personaldirektören. Tolkningen som gjorts gäller inte heller bara lärare utan alla stadens anställda.

Avstängda medarbetare har drabbats hårt ekonomiskt. I vissa fall handlar det om upp emot halva bruttolönen.

– Som arbetsgivare har vi inte stängt av någon av annan anledning än omtanke, att skydda den gravida personen från allvarlig sjukdom. Det hade ur ett arbetsgivarperspektiv varit önskvärt att alla våra lärare jobbade under sin graviditet. Nivån på graviditetsersättningen beslutar inte vi om, det hade varit önskvärt att den varit högre men det ligger som sagt utanför vårt mandat att besluta om.

Lärarnas Riksförbunds biträdande föreningsombud Irene Ziverts, som arbetat för avstängda LR-medlemmar i över ett år, säger att ”det känns fantastiskt bra idag”.

”Arbetsgivaren gjorde fel”

Irene Ziverts.

– Det här var första gången jag hörde Anita Lidberg hänvisa till utbildningsförvaltningen. Hur som helst kommer LR i ett fackligt möte på förvaltningsnivå försöka säkerställa att befintliga avstängningar upphävs. En fråga att överväga är hur de under hösten avstängda medlemmarna ska kompenseras ekonomiskt. Arbetsgivaren har gjort fel när man stängt av medarbetare under hösten, säger Irene Ziverts.

Under dagen fick en avstängd lärare, som gått hemma sedan 20 oktober, ett telefonsamtal från sin rektor. Det var med dubbla känslor hon mottog beskedet att hon är välkommen att återgå i tjänst på torsdag.

– Fantastiskt att få börja jobba igen, men det är minst sagt förvånande och bedrövligt att först få informationen via ett nyhetsinslag. Hur kan förvaltningen inte kontakta oss innan de sätter sig i en studio med TV4, undrar hon.

Kräver en ursäkt

Läraren kräver också ersättning och en ursäkt från arbetsgivaren.

– Staden borde personligen höra av sig till de gravida som blivit avstängda och be om ursäkt, samt kompensera lärarna för förlorad inkomst. En blomma är väl inte heller så mycket begärt.