Arbetsmiljöverket: Skyddsombud får inte stötta enskilda

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Skyddsombud har inte laglig rätt att företräda enskilda medarbetare, enligt ett internt dokument som läckt ut från Arbetsmiljöverket. Den tolkningen köper inte Lärarnas Riksförbund.
– Det är helt självklart att vi ska företräda våra medlemmar, säger Svante Tideman, första vice ordförande.

Arbetsmiljöverket gör bedömningen att skyddsombud aldrig har rätten att företräda individuella anställda i arbetsmiljöfrågor. Det framgår av ett internt dokument som togs fram på myndigheten för runt ett år sedan, rapporterar tidningen Arbetsvärlden.

Den tolkningen av lagen innebär exempelvis att den som återvänder i arbete efter sjukskrivning inte har rätt att ta med sitt skyddsombud på möte med arbetsgivaren för att prata rehabilitering. Inte heller den som känner sig mobbad, hotad eller på andra sätt utsatt på arbetsplatsen kan ta skyddsombudet till hjälp.

– Hundratals av våra ombud runt om i Sverige sitter i möten tillsammans med medlemmar, arbetsgivare och Försäkringskassan varje vecka, för att ta fram rehabiliteringsplaner. Det är ju precis sådant vi gör för att hjälpa våra medlemmar. Att låta en medlem gå ensam tillsammans med någon från HR eller liknande vill vi inte göra, säger Svante Tideman.

Lutar sig på ingångna samarbeten

Han menar att Arbetsmiljöverkets lagtolkning är både obegriplig och ologisk, och går stick i stäv med de avtal och samarbeten som redan finns etablerade mellan fackförbunden och arbetsgivarna.

Ett sådant exempel är projektet ”Sunt arbetsliv” som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

– Där skriver vi tillsammans hur vi ska jobba med rehabilitering och tillbakagång till arbete, och där står vad skyddsombud kan göra för att hjälpa till. Jag utgår från att det fortfarande gäller. Om man inte skulle få företräda sina medlemmar kan man ju verkligen undra varför vi tecknar alla dessa avtal, säger han Svante Tideman.

Dokumentet på Arbetsmiljöverket där lagtolkningen finns nedtecknad kallas ”rättslig utredning av skyddsombudens roll” och har läckt ut till flera fackliga organisationer. De fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco har nyligen skickat ett gemensamt svar till myndigheten.

”Det är fullständigt absurt”

Arbetsmiljörättsexperten Lars von Ehrenheim, som själv har ett förflutet på både Arbetsmiljöverket och Arbetsmarknadsdepartementet, är en av författarna bakom centralorganisationernas svar. Han ställer sig lika frågande till myndighetens bedömning som Svante Tideman på LR.

– Att skyddsombud inte ska kunna representera en arbetstagare, det är fullständigt absurt. Klart ett skyddsombud ska kunna driva ett ärende om att få hjälpmedel, personlig skyddsutrustning eller vad det nu kan vara, säger han till Arbetsvärlden.

”Självklart att företräda våra medlemmar”

Tidningen har även pratat med Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket, som står fast vid myndighetens bedömning.

– Vi har tittat på lagstiftning och förarbete. Vårt ställningstagande är att ett skyddsombuds medverkan i ärenden som rör enskilda arbetstagare inte är reglerat i arbetsmiljölagen. Vi kan inte ställa krav på att skyddsombud ska medverka, säger han.

Givet de samarbeten som finns mellan LR och arbetsgivarna tror inte Svante Tideman att arbetsgivarna nu plötsligt kommer att börja driva det här som en fråga. Men skulle de göra det kommer facket stå upp för sin rätt att företräda alla sina medlemmar.

– För oss är det helt självklart att företräda våra medlemmar om de behöver vår hjälp. Vi ser till att samarbeta med arbetsgivaren för att alla medarbetare ska få en dräglig arbetsmiljö Det är ju det som är den svenska modellen, säger han.