Så skapar du en bra relation med dina elever

Foto: Colorbox.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Det är inte alltid lätt att veta hur du bygger en bra relation med dina elever. Föreläsaren John Steinberg, doktor i pedagogik med erfarenhet som rektor och universitetslektor, delar här med sig av sina bästa tips.

Skapa en personlig relation

– Inse att du inte kan få automatisk auktoritet, förtroende och följsamhet utifrån din position och titel. I dag är läraryrket ett relationsyrke. Satsa på relationsbyggande med de elever (och föräldrar) du har svårast att nå.

Hitta tid för ­individuella samtal

– Inled en dialog med eleven. Det kan vara i korridoren på väg till matsalen, eller så kan du bestämma en tid med eleven. Men det är väldigt bra att försöka träffas en kort stund i enrum. Ibland behöver man göra så, hitta utrymme för att stämma av med varandra.

Inkludera eleven

–Det är viktigt att inkludera eleven i möjliga lösningar. Du som lärare kan fråga saker som: ”Kan du hjälpa mig med det här, jag vill kunna förstå hur du tänker”, eller ”Hjälp mig att bli en bättre lärare”. 

Ta det efter lektionen

– Något du absolut ska undvika är att göra bort eleven inför hela gruppen. Om du till exempel har en elev som är tystlåten i klassrummet, gör inte ett stort nummer av det inför alla. Gå inte fram och kräv att eleven talar, utan ta det efter lektionen. Det gör bara saken värre att ropa ut det över klassen.

Kolla läget då och då

– För att veta när något nytt dyker upp är det viktigt att kolla läget med jämna mellanrum med eleven eller eleverna. Sätt en tid och stäm av under fem minuter. Du kan höra efter hur veckan har gått och om nåt varit jobbigt. Släpp inte frågorna, men undvik långa intervjuer eller förhör. Var nyfiken på hur eleven haft det i veckan och om det är något ni ska försöka göra annorlunda. Skapa utrymme för förändrande samtal, men under kortare stunder.