Hennes uppdrag: Skapa samiskt perspektiv i alla ämnen

Åsa Blomqvist är förstelärare som samiskt pedagogisk utvecklare för att få in det samiska perspektivet i undervisningen i Östersund.

Östersund har anställt en förstelärare med uppgift att sprida det samiska perspektivet.
– Biologi, historia, samhällskunskap… det finns ett samiskt perspektiv på allt men som glöms bort, säger försteläraren Åsa Blomqvist.

I tider av stoffträngsel, där alla ämnen redan i dag kämpar för att vara relevanta för att inte drabbas av silkessnöret går Östersund mot strömmen.

Under ett år kommer högstadieläraren Åsa Blomqvist att vara förstelärare på 50 procent som samiskt pedagogisk utvecklare för att få in det samiska perspektivet i undervisningen.

Inte styvmoderligt på någon enstaka temadag i slutet av terminen, så som det i bästa fall sett ut hittills, utan som en del av alla ämnen – hela tiden.

– Det finns alltid ett samiskt perspektiv, säger Åsa Blomqvist. Det är många lärare som har kunskap, men med hjälp av mig så kan vi lyfta det till en högre nivå.

Vill verka som inspiratör

Hon kommer att verka som ett stöd till de andra pedagogerna och lärarna i kommunen. Att peka med hela handen och säga åt lärarna att de ska förändra sin undervisning är varken önskvärt eller möjligt.

– Jag vill vara inspiratör och vägledare för att personal ska få mera kunskap och därmed ett ökat intresse för samernas historia och hur de lever och verkar i dag. Det är upp till rektorerna på varje skola att avgöra om vill ha mitt stöd.

Kan du ge exempel på samiskt perspektiv?

– I skolan lär man ut att Sverige blev kristet på 1000-talet. Samerna tvångskristnades först flera hundra år senare.

– Demokrati, samerna fick rösträtt först 1919 i samband med att kvinnlig rösträtt infördes. Kolonialism, elever får sällan höra hur samerna upplevt kolonialism eller hur den industriella revolutionen påverkade dem. Det glöms bort av någon anledning, säger Åsa Blomqvist, men det betyder inte att det inte finns.

”Kulturer påverkar varandra”

Att påminna om att det finns en ursprungsbefolkning som ser på världen på ett annat sätt än majoriteten av samhället är själva poängen med uppdraget, enligt henne.

– Kulturer påverkar varandra hela tiden och den samiska kulturen finns också representerad i folks vardag utan att gemene man känner till det. Jag hoppas att de elever som får ta del av min pedagogik kommer att minnas att det i alla fall finns ett samiskt perspektiv på…allt.

Åsa Blomqvist har nu börjat bygga upp en kunskapsbank där lärare och pedagoger kan ta del av olika undervisningsmaterial.