Skolan coronaförlänger terminen: ”Måste vara beredd att betala”

"Skolor behöver vara medveten om att mer undervisning kräver mer resurser", säger Svante Tideman, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

En undersökning av Lärarnas Riksförbund visar att majoritet av lärarna anser att pandemin har haft en negativ påverkan på elevernas kunskapsutveckling.

– Våren har inneburit ett enormt kunskapstapp för svensk skola. Bara de uteblivna lektionerna motsvarar en kostnad på 5,5 miljarder kronor. Till det ska läggas kvalitetsförsämringar och konsekvenserna på sikt. Det handlar om enormt mycket pengar, säger Åsa Fahlén, ordförande för LR, i en tidigare intervju med Skolvärlden.

För att elever ska kunna ta igen förlorad undervisning har regeringen beslutat om en förordning som ökar skolornas handlingsutrymme. Det kan handla om att undervisa på distans, förlägga ämnen till en senare termin eller att eleverna får läsa på en annan skola än den vanliga. Det kan också handla om att tillhandahålla kvälls- och helgskola, ha undervisning under sommarlovet, eller förlänga terminen.

Nyköpings gymnasium har nyligen beslutat sig för att göra det sistnämnda, och kommer därmed att förlänga terminen till den 24 juni.

– Distansundervisning passar inte alla elever och alla elever har inte fått visa vad de kan och därför väljer vi att sätta in den här insatsen, säger Peter Ekedahl, rektor för Nyköpings gymnasium, till Södermanlands Nyheter.

Beslutet innebär att både elever som riskerar att få underkänt och elever som ligger på gränsen för ett högre betyg kan bli inkallade till obligatorisk undervisning.

– Vi har försökt och tagit till de möjligheter som finns för att bedriva skola på ett pandemisäkert sätt. Vi har gjort det vi kan för att undvika den här situationen bland annat genom att erbjuda lovskola, säger Peter Ekedahl till tidningen.

Svante Tideman, vice ordförande för LR, hänvisar till att den ökade flexibilitet som regeringen beslutat att ge huvudmännen gör det möjligt att exempelvis förlänga terminer, men påpekar samtidigt att skolan måste betala för sådana insatser.

– Skolor som behöver ta igen ett eventuellt kunskapstapp kan exempelvis förlänga terminen, ha undervisning på helger eller under lov. Man behöver dock vara medveten om att mer undervisning kräver mer resurser, vilket man måste vara beredd att betala för, säger han till Skolvärlden.

Lärare som går med på att arbeta utanför ordinarie läsår måste få bra betalt för detta extrajobb.

– Antingen kommer man överens med läraren enligt skrivningar i det nya avtalet, och gör man inte det då är det övertidsersättning som gäller.

Men det kommer troligen inte att vara någon större rusning av behöriga lärare för att jobba extra när det här läsåret är slut, fortsätter Svante Tideman.

– De flesta lärare är trötta efter nästan tre terminer med corona och behöver verkligen vila ut i sommar för att kunna komma tillbaka till skolan någorlunda utvilade i augusti.