Sjukvårdsregionrådet: Starta vaccineringen av 12–15-åringar nu!

”Tillåt oss att starta vaccineringen av 12–15-åringar”, uppmanar Anna Starbrink (L), sjukvårdsregionråd i Stockholm.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Vaccinationerna går stadigt framåt. Snart är 85 procent av den vuxna befolkningen vaccinerade mot covid. Det är mycket betydelsefullt eftersom smittspridningen ökar. 9 av 10 som läggs in på sjukhus är ovaccinerade eller har bara tagit en spruta.

Det är tydligt att smittspridningen är störst bland yngre och ovaccinerade. I Norge har antalet smittade barn och ungdomar i åldrarna 10-19 år fyrdubblats på två veckor, och även i Sverige kommer rapporter om ökande smittspridning bland unga.

I våra nordiska grannländer har vaccineringar av 12–15-åringar inletts. Vi menar att det är dags att göra det även i Sverige. Vaccinet är sedan tidigare godkänt för 12 år och uppåt och är lika effektivt för barn som för vuxna.

För en dryg månad sedan började 16-17-åringar att vaccineras och den vaccineringen går fort framåt. Efterfrågan på vaccin har varit stor och en majoritet är redan vaccinerade. 16–17-åringarna får nu sin andra spruta. Det innebär att riskerna för smittspridningen på gymnasierna minskar rejält.

Men så länge de yngre eleverna förblir ovaccinerade ökar risken för utbrott i deras skolor. Även om de flesta barn och ungdomar generellt sett drabbas av mildare sjukdom, finns det också yngre som blir rejält sjuka och andra som får långtids-covid.

Vissa barn får inga symptom, men kan ändå vara smittbärare. En smittspridning i skolorna leder också till att lärare, föräldrar och andra drabbas genom en allmän smittspridning i samhället. Svenska Barnläkarförening har också rekommenderat att 12–15-åringar bör vaccineras.

Skolan måste vara en trygg plats för alla. När vi nu har gott om lediga vaccinationstider och gott om vaccin bör vi använda vaccinen för att minska otryggheten och riskerna för smittspridning i skolorna.

Vi skulle gärna inleda en vaccinering av 12–15-åringarna snarast, men vi behöver beslut av regeringen och Folkhälsomyndigheten. Dessvärre präglas båda av en senfärdighet som inte är rimlig. Vi kan inte vänta tills smittspridningen tar fart i skolorna, utan vi måste agera snabbt.

Tillåt oss att starta vaccineringen av 12–15-åringar nu!

Anna Starbrink (L), sjukvårdsregionråd Stockholm

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.