Regeringens besked: Elever från tolv år får vaccineras

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Barn mellan 12 och 15 år ska erbjudas vaccin mot covid-19, meddelar regeringen och Folkhälsomyndigheten. Vaccinationen inleds efter höstlovet.
– Det här beskedet är för barnens skull, men det är klart att för lärarna blir det en positiv bieffekt att de kan bedriva utbildning på plats och att högstadieskolorna kommer att kunna hållas öppna i högre utsträckning, säger Anna Ekström till Skolvärlden.

Vaccineringen av barn mellan 12 och 15 år kommer att inledas i början av november, men exakt hur vaccinationerna kommer gå till är inte klart. Det kommer att bli en fråga för Sveriges kommuner och regioner att ta ställning till, meddelade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson under torsdagens pressträff.

– Vi ser skolan som den bästa platsen för vaccinationerna, säger han, men poängterar att det vore svårt för elevhälsan att ansvara för arbetet.

– Däremot är skolan den plats där vi når alla oavsett socioekonomisk bakgrund och som kan ge ett gott skydd på lika villkor, säger Johan Carlson.

Under pressträffen underströk statsminister Stefan Löfven flera gånger att beslutet är taget med barnens bästa i åtanke.

– Vi gör det här i första hand för barnens skull, så att de inte ska bli sjuka och missa undervisning, säger han.

Och även utbildningsminister Anna Ekström var inne på samma spår:

– Vaccinet kommer hålla barnen från sjukdomen, men också hålla skolorna öppna, säger hon.

Någon målsättning för andelen vaccinerade barn i åldersgruppen har dock inte satts och ännu finns inte heller några tankar på särskilda rekommendationer för de barn som inte vaccinerats.

– I nuläget gör vi inga särskilda rekommendationer, men i takt med att vi ser hur utvecklingen blir kan vi behöva återkomma till hur man arbetar smittsäkert i skolan, säger Anna Ekström till Skolvärlden.

Redan för en månad sedan framförde Lärarnas Riksförbund en vädjan om att elever i den här åldersgruppen skulle vaccineras, då det skulle vara en stor fördel både avseende arbetsmiljörisker och risk för kunskapstapp. Förbundets ordförande Åsa Fahlén välkomnar nu beslutet:

– När nu Folkhälsomyndigheten gjort en medicinsk avvägning mellan risk och nytta och kommit fram till att nyttan starkt överväger så gäller det att göra det lätt för denna grupp att vaccineras – gärna i eller i anslutning till skolan så det blir en minimal störning av undervisningen som redan tagit mycket stryk under pandemin.

Beskedet som lämnades under pressträffen var att skolorna skulle hjälpas med resurser i den mån de åtar sig att hjälpa till med vaccineringen. Och nu har Anna Ekström en hälsning till Sveriges lärare.

– Vi har arbetat mycket hårt för att säkerställa att skolan ska hålla öppet i så stor utsträckning som möjligt och jag är medveten om deras hårda arbete under den här tiden. Nu tar vi ett steg mot en utökad undervisning på plats och jag är tacksam mot lärarna för att de gjort ett så stort bidrag för att ge barnen en trygg och bra barndom genom att gå till skolan och undervisa under de här omständigheterna, säger Anna Ekström till Skolvärlden.

Under pressträffen talades det också om fler och riktade insatser för att få fler ungdomar i åldersgruppen 16–19 år att vaccinera sig. Där ligger nu vaccinationsgraden för dubbla doser på 73 procent.