Nya regler om undervisning på distans: ”Håller tummarna för att slippa”

Helena Kvarnsell, högstadielärare i Nacka, välkomnar att undervisningen kan komma att ske mer i skolan jämfört med i våras.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Från 10 augusti slopas möjligheterna för skolors huvudmän att besluta om fjärr- eller distansundervisning eller andra undantagsåtgärder.
Nu förbereder sig lärarna på att få undervisa i skolan på heltid.
– Det var tråkigt att vara lärare i våras. Nu håller vi tummarna för att slippa undervisa på distans igen, säger Helena Kvarnsell, högstadielärare i Nacka.

Syftet med de ändrade förordningarna, som träder i kraft i dag, är att undvika att mer långtgående åtgärder än nödvändigt tas för att förhindra smittspridningen.

Tidigare kunde huvudmän fatta beslut om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan eller grundskolans högstadium. Nu kan bara undantag beviljas om det sker på rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

– Regelverket behöver anpassas till det förändrade smittläget. Behovet av att använda distansundervisning bedöms vara litet under hösten men det måste finnas beredskap i skolan att övergå till distansundervisning om det blir nödvändigt, sa utbildningsminister Anna Ekström (S) vid en pressträff i juni.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, välkomnar att närundervisning blir utgångsläge för skolorna i höst.

– Naturligtvis måste vi hålla koll på smittläget, det pågår fortfarande en pandemi, men i grund och botten är det positivt att man säger att vi ska tillbaka till normalläge. Vi vet att det får otroligt stora konsekvenser för elever kunskapsmässigt och våra medlemmar arbetsmiljömässigt när man inte undervisar på plats.

Åsa Fahlén säger att hon också tycker att det är bra att det fortfarande ska finnas möjligheter att övergå till fjärr- och distansundervisning men att det väldigt tydligt ska ta sin utgångspunkt i rekommendationer ifrån Folkhälsomyndigheten i så fall.

– Det vi befarar är att man tycker att kombinationen fjärr- och distansundervisning fungerar och att det då finns en risk att man gör det för att spara på personal, spara pengar, och kanske inte fullt ut erbjuder det som man ska erbjuda.

Eleverna har inte varit förtjusta i den här undervisningsformen?

– Det handlar både om det sociala, en jätteviktig del av livet, och själva undervisningssituationen. Eleverna har saknat klassrummet och sina lärare, vilket spelar en stor roll för motivationen och möjligheten att kunna ställa frågor och få hjälp.

Helena Kvarnsell, högstadielärare på Björknässkolan i Nacka, berättar att både hon och hennes kollegor ser fram emot att få återgå till närundervisning.

– Alla, skulle jag säga, är livrädda för att vi ska behöva undervisa på distans igen. Det blev dåligt, och med facit i hand var det förstås de elever som har det svårast i skolan som misslyckades mest. De tappade fokus ännu mer. Vi har känt att vi har gjort ett dåligt jobb och det var tråkigt att vara lärare i våras. Nu håller vi tummarna för att slippa det igen.

Är det ingen lärare som känner oro för eventuell smittspridning?

– Jag har inte hört något om det från någon kollega. Vi ser fram emot att ha våra elever på plats.

Hur har eleverna upplevt tiden som varit?

– De allra flesta har tyckt att det har varit svårt på distans. De elever som alltid lyckas bra i skolan har uppskattat att det varit tyst hemma på ett sätt som det kanske inte är i en sal, men alla har tyckt att det har varit tråkigt, lite ensamt, och en del har haft svårt med koncentrationen.

Har det kommit ut något positivt av distansundervisningen?

– En konsekvens var att vi var tvungna att ha en väldigt tydlig planering, både för fjärrundervisning men också för att eleverna skulle vara hemma för minsta lilla förkylning. Att vi hade planeringar för vad som skulle göras varje vecka för varje klass i varje ämne, gjorde att det var lätt att vikariera och lätt att följa med om man var hemma. Allting blev tydligare.

– I början krävdes det mycket av oss lärare men när vi väl fick snurr på det blev det enklare. Sedan tycker vi att utvecklingssamtalen på distans har varit jättebra, men det är förstås inte undervisning, säger Helena Kvarnsell.