Lättade karantänsregler – men inga undantag för lärare

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Tiden för familjekarantän kortas från sju till fem dagar. Undantag görs för bland andra personer i samhällsviktiga funktioner. Lärare saknas i listan.
– Man ska inte se det här som att man inte är viktig utan det är speciella kriterier som MSB valt utifrån, säger Jan-Olof Olsson, handläggare på enheten för försörjningsberedskap.

Den närmast explosiva smittspridningen i Sverige leder till stora problem på arbetsplatserna. För skolans del innebär det personalbortfall, svårigheter att hitta vikarier, skolklasser som skickas hem, och återinförd distansundervisning. På några orter har skolor till och med tvingats stänga helt.

En delförklaring till de skyhöga sjukskrivningstalen är reglerna om familjekarantän som säger att friska lärare inte får arbeta om någon i hushållet är sjuk. Fram till i dag innebar den att alla som lever tillsammans med någon som testar positivt för covid-19 ska befinna sig i karantän i sju dagar. Men för att bromsa dutvecklingen sänks gränsen till fem dagar – om man själv är symptomfri.

Lärare finns inte med i gruppen

Kravet på karantän slopas dessutom helt för alla trippelvaccinerade, alla som haft covid-19 senaste tre månaderna, och nyckelpersoner i viktiga samhällsfunktioner. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har beslutat vilka yrkesroller som omfattas. Lärare finns inte med i gruppen. På torsdagens pressträff med Folkhälsomyndigheten förklarade MSB:s kommunikationsdirektör Morgan Olofsson varför:

– Jag vill betona att alla lärare är viktiga men det finns inte en enstaka lärare som gör att alla andra lärare måste upphöra med sin verksamhet. När man ska hitta enstaka funktioner då hamnar vi inte där lärarna är, sade han.

Jan-Olof Olsson, handläggare på MSB:s enhet för försörjningsberedskap, konstaterar att en rad verksamheter klassas som samhällsviktiga.

– Under hela pandemin har vi samarbetat med Folkhälsomyndigheten och tittat på deras kategori 3. Den handlar om samhällsviktig verksamhet som inte är hälso- och sjukvård. Många har också haft önskemål kring vilka som ska prioriteras i testningen.

– Vi ser ett ansträngt läge för både sjukvård och samhälle och tittade på om det fanns en möjlighet att prioritera en liten mängd människor. Där ser vi de grupper som är specialiserade, som måste vara på plats, och inte kan ersättas på sin arbetsplats. Då landade vi i en lista med nyckelfunktioner. Fönstret över vilka som kunde undantas från karantänsreglerna var så litet, säger han till Skolvärlden.

”Systemen ser olika ut i olika regioner”

Trycket på både provtagning och provsvar är massivt och svarstiderna blir allt längre. Under vecka 2 genomfördes över 520 000 tester, den högsta siffran någonsin under coronapandemin.

Det i sin tur leder till att fullt arbetsföra stannar hemma i väntan på att få testa sig, eller på provresultat. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram en ny rekommendation för testprioritering.

Överst på listan återfinns personer som behöver testas av medicinska skäl, följt av personal inom hälso- och sjukvård/äldreomsorg. I den tredje kategorin ingår alla som inte kan arbeta från hemmet, inklusive elever i grund- och gymnasieskola eller motsvarande skolformer.

– Lärare och andra yrkeskategorier som inte kan arbeta hemifrån ingår således i nummer tre, säger FHM:s enhetschef Sara Byfors till Skolvärlden.

”Den som inte testar sig ska stanna hemma”

På frågan om hur regionerna ska sortera och säkerställa att rätt personer prioriteras svarar hon:

– Systemen ser olika ut i olika regioner, det kan exempelvis handla om att man får svara på frågor innan man slussas vidare till att boka test. En stor del är också att alla individer i samhället tar ansvar och följer den nya rekommendationen, det vill säga att man avstår testning om man inte ingår i grupp 3 och inte fysiskt behöver närvara på sin arbetsplats, eller går i skolan.

– Då får personer möjlighet att testa sig för att om möjligt, vid negativt testresultat, återgå till arbetsplatsen tidigare i de fall man bara har lätta symtom. Den som inte testar sig ska stanna hemma i minst fem dagar, vara feberfri i 48 timmar, och fullt återställd.

Prioritetsordning för provtagning av covid-19

  1. Personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt patienthandläggning.
  2. Personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.
  3. Personer som inte har möjlighet att arbeta hemifrån, inklusive elever i grund- och gymnasieskola eller motsvarande skolformer.
  4. Övriga i samhället utifrån regionala rekommendationer och förutsättningar.
Källa: Folkhälsomyndigheten