Facklig kamp gav skyddsstopp: ”Agerar kraftigt för att skydda lärare”

För att stoppa smittan beslutade LR:s huvudskyddsombud Simon Sandström att stoppa undervisningen på en grundskola i Stockholm.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Torsdagen den 9 maj beslutade Lärarnas Riksförbund i Stockholm att stoppa närundervisningen för årskurs 4 och 5 på Midsommarkransens grundskola.

– Vi agerar i våra medlemmars intressen. Våra medlemmar kände oro och stress. Covid-19 är ett dödligt virus. Vi måste agera vid minsta lilla risk, säger Simon Sandström, huvudskyddsombud för LR i Stockholm.

Begäran om en akut stängning av skolan kom efter att flera fall av covid-19 upptäckts och Stockholms stad inte velat skicka hem eleverna.

– En lärare och en elev inom samma årskurs som hade varit på skolan den aktuella veckan och varit i kontakt med andra lärare och elever hade testat positivt. Tre elever och en lärare var hemma sjuka. Inte med bekräftad covid, men inte heller bekräftat att det inte är det, säger Simon Sandström.

Han fortsätter:

– Årskurserna ligger vägg i vägg och delar samma korridor. Det är trånga korridorer och cirka 100 elever som ska ut och in från klassrum bredvid varandra. Lokalombudet förklarade att det inte går att hålla avstånd och att flera lärare är mycket oroliga. Två lärare i riskgrupp var kopplade till dessa två årskurser.

Vid lunchtid på torsdagen varnades rektorn om att han övervägde att införa ett skyddsombudsstopp. Några timmar senare blev stoppet verklighet.

– Jag meddelade beslut om skyddsstopp klockan 16.00 efter att rektor tillsammans med smittskyddsläkare och skolchef beslutat att fortsatt bedriva undervisning på plats. Våra medlemmar var stressade och oroliga, det fanns risker för att smittas så beslutet att använda vårt mest kraftfulla verktyg var ett resultat av att skolledningen inte ville ställa om till distansundervisning, säger Simon Sandström.

”Min bedömning var att det fanns risker”
Han berättar att arbetsgivaren försökte få facket att dra tillbaka skyddsstoppet och istället hitta lösningar där elever och lärare kunde fortsätta vara på plats, till exempel flytta en av klasserna till en annan del av skolan.

– Jag och lokalombud blev kallad till möte med skolchef, smittskyddsläkare, HR och rektor via teams på kvällen samma dag. Ingen kunde under mötet med säkerhet att säga att det inte pågick en smittspridning på skolan, inte ens smittskyddsläkare som sa att det är "gränsfall, något fall till och jag hade avvägt distansundervisning".

Det utlåtandet gav honom tillräckligt med underlag för att stå fast vid skyddsstoppet. Beslutet accepterades senare samma kväll av grundskoledirektören, som är den enda som kan ta beslut om avbruten distansundervisning i låg- och mellanstadiet.

– Min bedömning var att det fanns risker att lärare och elever skulle smittas och att det skulle kunna leda till ett större utbrott. Smittskyddsläkare verifierade enligt mig detta när hon sa att detta var ett gränsfall. Det tyder på en stor osäkerhet känner jag. Jag kan bli förvånad över att man inte vid gränsfall bara tar beslut direkt om distansundervisning, säger Simon Sandström.

Han menar att facket har fått mycket positiv respons för skyddsstoppet.

– Många lärare och föräldrar, faktiskt även personer inom vården, har kontaktat mig via sociala medier. Från hela landet. De har velat tacka för att facket äntligen agerar kraftig för att skydda alla arbetstagare och elever.

Veckan efter erkände också arbetsgivaren att de agerat fel gällande skyddsstoppet som de under måndagen först menade på att de inte accepterat. På tisdagen kom beskedet att de tagit beslut om distansundervisning för förskoleklass till årskurs 2 på grund av smittspridning på skolan. Årskurs 4 och 5 återgick till skolan under onsdagen.

Åtgärden beskrivs som positiv av Simon Sandström. Han tror att arbetsgivaren nu kommer att ta ansvar efter att facket ”visat på vilka kraftfulla verktyg man kan använda”.

– Arbetsgivaren visade här på ett snabbt agerande och valde att ställa om till distans för dessa tre årskurser. Det var väldigt bra. Nu ska vi fortsätta ha en dialog kring läget. Jag hoppas att fler arbetsgivare nu förstår att de måste agera vid smittspridning. Gör de inte det kommer vi agera som fack.

Ragnar Sjölander, ordförande för LR i Stockholm | Foto: Magnus Glans

Ragnar Sjölander, ordförande för LR i Stockholm, är inne på samma står. På fackets hemsida kommenterar han det som hände i Midsommarkransen i Stockholm som ett bevis på att ”när Lärarnas Riksförbund rycker in gör det skillnad”.

– Lärarnas Riksförbund har länge framfört att det måste till kraftigare åtgärder mot smittan. Att förbundet nu agerar kraftfullt för att säkra medlemmarnas arbetsmiljö ingår i vårt uppdrag.

Han påpekar att skolor ska vara öppna i så stor utsträckning som möjligt, men när det dyker upp smitta och i allt yngre åldrar så måste testning och smittspårning ske omedelbart och berörda elever och personal sättas i karantän.

– Sker inte detta är vårt enda alternativ att stänga delar av en skola, eller hela, annars blir det en farlig arbetsmiljö.

Skyddsstoppet kan definitivt "användas på flera skolor framgent om inte tydliga och kraftfulla åtgärder för att förhindra smittspridning vidtas", säger Ragnar Sjölander.

– Lärarnas Riksförbund har länge framfört att det måste till kraftigare åtgärder mot smittan. Att förbundet nu agerar kraftfullt för att säkra medlemmarnas arbetsmiljö ingår i vårt uppdrag.