Efter hotfulla covid-mejl – väktare på skolor vid vaccination av 12-åringar

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Örebro kommun kommer ha väktare på skolorna när barn över tolv år ska vaccineras mot covid-19 – efter att flera rektorer fått hotfulla mejl.
– Vi har gjort en samlad bedömning och kommit fram till den här lösningen för att rektorer, lärare, elever och vaccinatörer ska känna sig trygga, säger förvaltningschefen Katarina Arkehag till Skolvärlden.

Skolvärlden har skrivit om organiserade vaccinmotståndare, bland andra Frihet och Hälsa, som skickar hotfulla mejl till skolpersonal – något flera skolchefer i landet slagit larm om till MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Jag känner till att flera rektorer i Örebro kommun fått olika former av mejl med påtryckningar. Via våra verksamhetschefer vet jag att det pågår en diskussion och att mejlen diarieförs. De är ju skrivna på ett sådant sätt att de kan upplevas som obehagliga, men formuleringarna är på en sådan nivå att det inte är ett hot rent juridiskt, säger Katarina Arkehag.

Hon tycker inte att det är så dramatiskt med väktare på skolorna vid vaccinationerna.

– För det första vill jag säga att en skola är ingen allmän plats och vi måste kunna säkerställa att det inte kommer in obehöriga i lokalerna under vaccinationstiden, säger Katarina Arkehag.

– För det andra tycker jag inte det är konstigt att det finns väktare på plats här när den lösningen också finns på de ställen där regionens vanliga vaccinationer utförs.

Men de så kallade antivaxxarna har varit aktiva i Örebro inför att barn över tolv år ska vaccineras.

– Jag skulle vilja säga att det är en fråga som river upp mycket känslor oavsett vilken åsikt den som hör av sig har. Och när det kommer till vaccination av barn är känslorna förstås ännu större. Inte bara från organiserade personer utan också från en del vårdnadshavare, säger Katarina Arkehag.

Örebro kommun har tagit beslutet om väktare av allmänna säkerhetsskäl.

– Vi vill som sagt kunna erbjuda en trygg miljö för vaccinationerna, säger Katarina Arkehag.