Distanskraven tas bort i skolan: ”Viktigt att vi behåller en god beredskap”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Upphävandet av coronarestriktioner i samhället innebär också upphävda krav från Skolverket att förebygga trängsel ute i skolorna.
Lars Santelius på Lärarnas Riksförbund varnar för naivitet när skolor inte förbereder för en eventuell smittökning.
– Varje skola måste ha en plan för hur man agerar om lärare eller elever insjuknar, säger han.

Den 29 september upphörde många av Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer gällande coronaviruset. Bland annat innebär det att skolor tillåts att ta bort de förebyggande åtgärder man satt in för att minska trängsel bland elever och personal. Trots det uppmanar Stockholms kommun sina rektorer att hålla fast vi de smittohämmande åtgärder man implementerat. Men det är inte alla skolledare som lyssnar, enligt Lars Santelius, huvudskyddsombud LR Stockholm.

– Direktiven från huvudmannen till rektorerna är att man ska hålla kvar vid de försiktighetsåtgärder som finns sedan tidigare. Men vi ser att det inte är en självklarhet att det efterlevs ute på skolorna, säger han.

Cirka två veckor tidigare slog Arbetsmiljöverket fast att deltavarianten av viruset i kombination med det stora antalet ovaccinerade elever gör skolan till en utsatt arbetsmiljö, något Lars Santelius menar är uppenbart.

– Vi har en väldigt stor grupp ovaccinerade yngre elever. Det saknar motsvarighet i alla andra former av offentlig verksamhet och givetvis bör man ta hänsyn till det. Det ställer ju extra krav på arbetsgivaren om man har som ambition att ha så öppna skolor som möjligt, säger han.

Lars Santelius är snabb att påpeka att det på vissa skolor inte kommer att märkas av någon större skillnad, eftersom de inte hade tillräckligt omfattande åtgärder på plats tidigare heller.

– Vi måste ju vara ärliga och säga att även innan restriktionerna togs bort såg det väldigt olika ut hur väl man lyckades följa rekommendationerna. Vi kommer ju inte ifrån att det egentligen bara är distansundervisning som är riktigt effektivt eftersom det inte går att hålla distans i korridorer och klassrum.

Med start den 5 oktober ska lärare och elever i Stockholm stad delta i en pilotstudie om gurgeltester, som ska ersätta det mer invasiva testet som kräver att man stoppar in en lång bomullspinne i näsa och svalg. Tanken är att alla som varit i kontakt med en person som testat positivt för covid-19 ska göra ett gurgeltest, och på så vis ska man få kontroll på smittspridningen.

Lars Santelius på LR välkomnar initiativet, men menar att det finns vissa problem med det.

– Allt som kan bromsa en smittspridning är naturligtvis bra, vi har länge efterfrågat kontinuerlig testning i skolan. Men problemet är att det här bara är aktuellt efter att vi har ett eller fler bekräftade covidfall, och vi märker att en hel del vårdnadshavare inte testar sina barn. Man kan ha en ganska stor andel elever sjuka och hemma men man vet inte om det är covid, säger han.

Han hoppas att det skolan ska kunna återgå till mer normal aktivitet under läsåret, men menar att det är viktigt att arbetsgivarna fortsätter att ha en plan för om smittspridningen skulle öka igen.

– Skolorna förväntas uppdatera sin pandemiplan men i många fall gör de inte det. Vi måste ju planera för att det kan bli en problematisk situation i höst och vinter även om vi alla vill att allting ska vara normalt och fortsätta som vanligt. Vi kan ju inte vara naiva. I och med att vi inte vet hur det blir är det av yttersta vikt att vi behåller en god beredskap.

Det gäller i skolan

  • Förebyggande åtgärder som skolan har vidtagit för att undvika trängsel kan tas bort.
  • Skolan har inte någon skyldighet att anpassa verksamheten för ovaccinerade individer.
  • Skolan har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, oavsett om det är en pandemi eller inte.
  • Skolan behöver fortsatt ha beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 i skolan.
  • Huvudmän kan fortfarande besluta om övergång till fjärr- och distansundervisning
  • Allmänna råd att stanna hemma om man är sjuk, och testa sig om man har symtom på covid-19 kvarstår för alla. Testning rekommenderas för barn från förskoleklass och uppåt.
Källa: Skolverket