Coronaeffekten: Här sjönk betygen – ”Har varit väldigt ansträngt”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

2021 blev ett bakslag för gymnasielevernas resultat – och färre klarade gymnasieexamen i Östersund. Däremot noterades ingen försämring året då pandemin började.
– Det var väntat eftersom det är svårt att få samma kvalitet på fjärrundervisning när man blir inkastad i efterhand så att säga, säger Anders Stenwall, LR:s föreningsombud vid Jämtlands gymnasieförbund.

För Anders Stenwall kom det inte som någon större överraskning att den negativa effekten av pandemin inte fick något större utslag redan 2020.

– Att det inte märktes så mycket första året tror jag beror på att vi hade eleverna i klassrummen fram till mitten av mars. Sedan gick vi på distans och undervisade men då hade vi hunnit med ganska mycket av kurserna redan.

Nedgången 2021 var lika väntad, menar han.

– Eftersom det är svårt att få samma kvalitet på distansundervisning när man blir inkastad i efterhand så att säga. För att få bra kvalitet måste den planeras och undervisningen läggas upp utifrån förutsättningarna. Nu har det blivit brandsläckningsövningar så att säga.

Fjärrundervisningen

Har det varit svårt för lärarna?

– Ja, för eleverna också. Det har blivit ryckigt hit och dit. Ibland skulle eleverna vara hemma, ett tag var en årskurs på fjärr och två på skolan för att tunna ut med folk. Men planeringen blir därefter.

Enligt Mikael Cederberg, förbundsdirektör på Jämtlands Gymnasieförbund, vet man inte om de svagare resultaten 2021 beror på pandemin eller andra faktorer?

– Det är svårt att se någon annan förklaring än fjärrundervisningen. Jag vet inte vilka de andra faktorerna skulle kunna vara?

Länstidningen Östersund noterar också hur negativt gymnasieskolans yrkesprogram påverkats, inte minst har det varit tufft för elever som behöver praktik eller arbetsplatsförlagd undervisning.

– De eleverna jobbar ju mer i klassrummen och är vana med mer praktiska uppgifter, att det är i klassrummen det sker. Och då är det klart att det blir mycket svårare med fjärrundervisning, säger Anders Stenwall.

Jobbat i motvind

Även elever på hotell- och restaurangutbildningar och inom barn och fritid har jobbat i motvind. Att hitta eller få praktikplatser har för många varit nästintill omöjligt.

– Hotell och restauranger har haft kris och vissa har ju tvingats lägga ned eller åtminstone dra ned på verksamheten.

Enligt förbundsdirektör Mikael Cederberg är läget på gymnasieskolorna väldigt ansträngt sedan december med mycket sjukfrånvaro. Han förklarar för Östersundsposten att fokus därför ligger på att försöka kompensera eleverna för förlorad undervisningstid genom lovskolor och med olika typer av stödinsatser, extra undervisning.

Vad tänker du om det, Anders Stenwall?

– Jag är lite orolig för att personalen får hålla i det här och det kommer ske på tider man skulle behöva återhämtning. För många har det varit väldigt ansträngt och man har fått täcka upp för andra, och varit sjukskrivna. Någon ska hålla i lovskolan också och vi har väl ingen kö utanför skolorna som kan hålla i det. Men så ser det väl ut över hela landet?

Pensionärer vikarierar

Hur ser lärarsituationen ut generellt i Östersund?

– Vad gäller behörighetsnivån på gymnasiet ganska bra. Men däremot är det brist på vikarier. De som har kunnat komma in och vikariera är pensionärer. Men dem har inte velat jobba under pandemin vilket är fullt förståeligt, säger Anders Stenwall.

Hur tycker lärarna att pandemin har hanterats?

– Bland mina kollegor är åsikterna spridda. En del är väldigt missnöjda hur det här har skötts, man skulle kunna ha haft mer fjärrundervisning. Medan andra tyckt att fjärrundervisning varit pest och velat ha mindre av det.