Arbetsmiljöverket överväger krav på två meters avstånd i skolorna

LR:s huvudskyddsombuds trängselanmälan kan leda till att Arbetsmiljöverket beslutar om avståndskrav på två meter i samtliga arbetsmoment på Sveriges skolor.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

En anmälan om trängsel i Varbergs skolor kan leda till att Arbetsmiljöverket beslutar om avståndskrav i samtliga arbetsmoment på Sveriges skolor.
– Jag förutsätter att Arbetsmiljöverket går på WHO:s rekommendation, säger Sten Hagberg, LR:s huvudskyddsombud i Varberg.

Det var Sten Hagberg som i april anmälde trängsel på kommunens skolor. Före påsklovet var smittan oroväckande hög i Halland, under en period högst i landet, men huvudmannen beslutade trots det att skolorna skulle återgå till närundervisning efter lovet, något han var starkt kritisk till.

– Jag menade att det är oansvarigt. Dessbättre kom en snabb nedgång i smittspridningen och till all lycka blev det inte så illa. Men det var en vild chansning som gjordes.

Sten Hagberg

Han valde att ta ärendet vidare till Arbetsmiljöverket som kom på besök och gjorde en inspektion.

– Därefter öppnade Arbetsmiljöverket ett eget ärende där man hänvisade till att tvåmeters-regeln som WHO rekommenderar ska gälla i skolan också. Nu har kommunen fram till 20 augusti på sig att inkomma med synpunkter. Jag hoppas att Arbetsmiljöverket kommer att stå på sig. Det finns ingen anledning att ha en lägre skyddsnivå i skolan än någon annanstans.

Sten Hagberg poängterar att med tanke på att delta-viruset är betydligt mer smittsamt än de tidigare varianterna är det mer aktuellt än någonsin med avstånd i skolan.

Förväntar du dig att Arbetsmiljöverket går på din linje i sitt beslut?

– Jag förutsätter att man går på WHO:s linje. Förhoppningen är att Arbetsmiljöverket går vidare med ett föreläggande, då skulle man göra en insats för både Sveriges lärare och elever, och i förlängningen för hela samhället.

Hur ser smittoläget ut i Varberg i dag?

– Vi vet inte hur läget är bland elever men vi kan se att antalet rapporterade fall i Halland har fördubblats på kort tid, om än från en låg nivå. Men tittar vi på hur det gick förra hösten stack det i väg snabbt. Det finns en icke obetydlig risk att just elever kommer att vara en drivande faktor i smittspridningen, säger han och fortsätter:

– Att samla ihop alla igen i klassrummen är det perfekta sättet att skapa en smitthärd. Låt oss vara försiktiga i början. Gör som bland andra Tyskland med breda masstester, munskydd, och vaccinera alla ner till 12 års ålder.

Barbro Nilsson är handläggare på Arbetsmiljöverket. Hon betonar att hon inte kan säga något om det kommande beslutet utan att man först inväntar arbetsgivaren Varbergs kommuns yttrande.

– Nästa vecka sker ett möte på central nivå mellan Arbetsmiljöverket och Skolverket. Då kommer man att diskutera en mängd frågor som rör skolstarten. Jag vill inte föregripa hur det kommer landa efter diskussionerna och vad man kommer fram till.

Kommer ert beslut fattas inom kort efter den 20 augusti?

– Gången brukar vara så. Jag vill tillägga och understryka att arbetsgivaren har fortsatt fullt ansvar för en bra skolmiljö och kring smittspridningen, säger hon.