Var tredje lärare orolig för ny skolattack: ”Förskräckande siffror”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Över 30 procent av högstadie- och gymnasielärarna är mycket eller ganska oroliga för en skolattack på arbetsplatsen, visar en undersökning.
– Arbetsgivarna måste ta det här på allvar, ta hand om oron och ta sitt ansvar, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Det har snart gått ett halvår sedan två lärare mördades på Malmö latinskola, och i dagarna hölls slutpläderingar i rättegången mot den 18-årige elev som erkänt morden.

Dubbelmordet i mars föregicks av tre skolattacker inom loppet av bara ett år i Sverige. En ny undersökning från Kantar Sifo i visar att många lärare känner oro för nya våldsdåd och att åtgärder lyser med sin frånvaro. I det senare fallet uppger 43 procent av lärarna att inga åtgärder satts in, trots oro kring en specifik elev.

”Vittnar om vanmakt”

I Malmö-fallet hade skolpersonal larmat om att eleven inte mådde bra, ändå kunde attacken ske.

– Undersökningen bekräftar att den situationen inte är unik. Tvärtom är det alldeles för vanligt att lärare och skolpersonal tar sitt ansvar och gör vad de ska men att det brister i vilka insatser som sedan vidtas.

– Många lärare vittnar om en frustration och vanmakt, att man signalerat om något man hört eller sett men att ingenting händer. Man får heller inte alltid någon återkoppling, säger Johanna Jaara Åstrand.

Oron är befogad

36 procent av gymnasielärarna och 32 procent av högstadielärarna uppger att de är mycket eller ganska oroliga för att en skolattack ska inträffa på den egna arbetsplatsen.

– Det är stora siffror. Lärarna är så klart inte opåverkade av alla händelser. Vad som är ännu mer anmärkningsvärt är att trots att så många känner oro är den uppenbarligen befogad eftersom så få huvudmän faktiskt vidtagit åtgärder för att undvika och förhindra att skolattacker ska kunna ske.