Säpo varnar: Barn radikaliseras på nätet

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

I måndags mördades två lärare i Malmö i en skolattack – på fredagen stängdes tre gymnasieskolor i Halmstad efter anonyma bombhot.
Nu varnar Säpo i sin nya rapport för att barn radikaliseras på nätet och att ”antalet minderåriga i Sverige som både har avsikt och förmåga att delta i högerextremistiskt terrorrelaterad brottslighet förefaller öka.”

Skolvärlden har i flera artiklar skrivit om fyra skolattacker på 14 månader i Varberg, Eslöv, Kristianstad och Malmö.

Polisen har ännu inte gått ut med något officiellt motiv till varför den 18-årige eleven på Malmö Latinskola dödade två lärare i måndags eftermiddag – och vem som ligger bakom de falska hoten i Halmstad är oklart.

Men när det gäller de tre andra skolattackerna finns flera paralleller till det Säkerhetspolisen skriver om i sin årsbok för 2021:

”I flera fall har Säkerhetspolisen sett en koppling mellan psykisk ohälsa och mottagligheten för propa­ganda, och det är också allt yngre personer som tar del av våldsbejakande budskap och instruktioner kring hur vapen och sprängmedel kan tillverkas. Säkerhetspoli­sen ser i informationsflödet fler unga tonåringar som uttrycker att de mår dåligt, refererar till terrorister och olika typer av attentat och uttrycker sin vilja att ”göra något”.

De senaste årens utveckling visar att antalet minderåriga i Sverige som både har avsikt och förmåga att delta i högerextremistiskt terrorrelaterad brottslighet förefaller öka. Utvecklingen drivs på av radikaliseringen på digitala plattformar. ”

Extremismen växer i Sverige

AhnZa Hagström, senior analytiker vid Säpo, säger så här i rapporten:

– Vi ser ständigt nya aktörer i vårt informations­flöde, vilket indikerar att extremismen växer i bred bemärkelse. Den gemensamma nämnaren hos de våldsbejakande extremisterna är misstron mot etablissemanget och att skulden för samhällets oförmåga eller egna misslyckanden läggs på de som uppfattas företräda samhället.

Säpo varnar också för de presumtiva gärningspersonernas ensamhet, precis som kriminologen Sven Granath gjorde i Skolvärlden då han summerade problemet så här:

– Någonstans är ensamheten både ett motiv, eller en grundorsak, och samtidigt som den lägger hinder för det akut förebyggande.

Men på internet kan de här personerna dela sin ensamhet med andra som har liknande upplevelser, något som var fallet i de digitala kontakterna mellan den dömde 15-åringen i Eslöv och 16-åringen som erkänt skolattacken i Kristianstad.

– Hotet utgörs i många fall av individer som ser våld som en lösning på ett problem som de upplever att de delar med andra. En idé som är sprungen ur den propaganda som konsumeras. Ju större mandat och stöd de upplever sig ha och ju mer handlingsutrymme de får, desto starkare verkar de bli, säger Fredrik Hallström, chef för kontraterrorism och författningsskydd vid Säkerhetspolisen.