Kommunen: ”Vi kan inte tvinga lärare att arbeta i vissa skolor”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Andelen obehöriga lärare är fyra gånger så hög på Vårbyskolan i Huddinge jämfört med Kungsklippeskolan i samma kommun.
– Vi kan inte tvinga lärare att arbeta i vissa skolor, säger Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden i Huddinge.

Det geografiska avståndet mellan skolorna är cirka en mil. Det socioekonomiska är betydligt längre. Enligt Skolverkets statistik nådde alla nior som i våras gick ut Kungsklippeskolan i Huddinge gymnasiebehörighet. Andelen obehöriga lärare var 8,3 procent.

På Vårbyskolan var det 37,5 procent av niorna som inte blev gymnasiebehöriga, andelen obehöriga lärare var 34,6 procent. Båda skolorna är kommunala.

”Vad har vi för alternativ?”

Är skillnaden i lärarbehörighet mellan skolorna acceptabel?

– Nej, men vad har vi för alternativ när det inte finns sökande till en del tjänster? säger Jelena Drenjanin.

Jelena Drenjamin (M), grundskolenämndens ordförande. Foto: Jonna Thomasson

Är det ett misslyckande för er som arbetsgivare?

– Det är ett misslyckande att vi har en nationell lärarkris. Har även vi själva misslyckats? Ja, i något led har vi det. Frågan är bara i vilket.

Stor omsättning på elever

Varför är det låg lärarbehörighet på Vårbyskolan?

– Det är en komplex fråga. I ett område som Vårby är det till exempel många som bor i andra-, tredje- eller fjärdehand. Det bidrar till stor omsättning på elever, vilket är påfrestande för lärarna. En annan faktor är var skolan ligger i förhållande till var lärarna bor. Det är också viktigt att man har en tydlig pedagogisk vision, ett bra ledarskap och attraktiva skolmiljöer för att kunna attrahera behöriga lärare.

– Ju fler behöriga lärare du har, desto lättare är det dessutom ofta att rekrytera nya. Börjar spiralen gå nedåt fortsätter den ofta att göra det.

”Lönen är inte problemet”

Krävs det högre lön för att locka flera behöriga lärare till bland annat Vårbyskolan?

– De lärare som arbetar i dessa områden som är behöriga har en bra lön. Det är inte det som är problemet.

Vårbyskolan ingår i Skolverkets satsning ”Samverkan för bästa skola” som omfattar huvudmän vars skolor har låga kunskapsresultat och som bedöms ha svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand.