Kommunerna som får mest pengar till stökiga elever

Mest pengar söker Stockholms kommun. På andra plats kommer Falköping med 1,7 miljoner kronor beviljade.
Det handlar om det nya statsbidraget till skolakuter, där stökiga och våldsamma elever kan placeras tillfälligt.

På skolakuten kan stökiga och våldsamma elever placeras under kortare tid, innan de återvänder till sin vanliga skola eller börjar i en ny.

Totalt delas 38 miljoner kronor ut till 51 kommunala och fyra fristående huvudmän.

Falköping tilldelas 1,7 av dessa. 

Lärarna på skolakuterna ska ta emot elever som stört ordningen så mycket på sin hemskola att de för tillfället inte kan gå kvar. Ibland är målet att de ska återvända, ibland krävs mindre klasser och skolor.

– Vi ser redan på förskolan att det behövs en-till-en-sammanhang, säger Zora Bergström, ordförande i Falköping.

Zora Bergström

Salamander förvärrar skolträngseln 

Falköping brottas med flera försvårande omständigheter när det gäller arbetsmiljö och studiero.

– Vi har ett pågående arbete med närvaro och studiero, men samtidigt är vi oerhört trångbodda. Lärarna har inga grupprum, ingenstans att gå undan, säger Zora Bergström, ordförande för Sveriges Lärare i Falköping.

Bygget av den nya skola som skulle ta emot ett tusen elever har pausats på grund av en fridlyst salamander, som visat sig bebo marken.

Fler faktorer är en stor andel nyanlända elever, samt lärarbrist på skolorna på landsbygden bortom pendlingsmöjlighet.

Men att kommunen har större behov av att omplacera elever än andra, dementerar Zora Bergström.

– Min kommun har låg skolpeng, så det är tur att de är duktiga på att formulera sig och visa hur och varför bidragen behövs, och vi har också sökt en del av bidraget retroaktivt, säger hon.

Därför finns nya statsbidraget

Statsbidraget är ett resultat av Tidöavtalet, där fler skolakuter ska stärka både resultat och studiero. 

– Tanken är också att ge eleverna en nystart, en utvärdering av vad de behöver. Antingen att gå tillbaka till sin gamla klass eller en ny skola, säger skolminister Lotta Edholm (L).

Skolchefen i Falköping förklarar att det varit en stökig vårtermin.

– Egentligen handlar det om elever som har behov av ett annat sammanhang än den vanliga skolan. Det är inte främst av pedagogiska skäl utan om trygghet och studiero och det är en temporär lösning medan vi ser på långsiktiga lösningar för elever som inte fungerar i stora sammanhang, säger skolchefen Karina Bronell till P4 Skaraborg.

Skolakuten är efter avstängning den strängaste disciplinära åtgärden inom svensk skola och ska skydda övriga elever och lärares arbetsmiljö.