Här arbetar lärarna med att studera varandra

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

På Centralskolans högstadium i Perstorp auskulterar lärare hos varandra som en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.
– Det fungerar relativt bra, säger Stefan Zetterström som språklärare på skolan och föreningsombud för LR.

Det går drygt 300 elever på Centralskolan 7–9 i nordskånska Perstorp. Stefan Zetterström, lärare i svenska och svenska som andraspråk på skolan och föreningsombud för LR i kommunen, berättar att lärare i samma arbetslag under höstterminerna brukar göra schemalagda så kallade auskultationer hos varandra.

Antalet kan variera något. I fjol besökte varje lärare två kollegors lektioner.

– Under ett sådant besök skriver den besökande läraren ett enkelt protokoll över sina iakttagelser som sedan diskuteras med kollegan och senare i arbetslaget. Det skrivs därefter en enklare rapport som även rektorn får ta del av.

Underlättar för en samsyn

– Vi bestämmer själva i arbetslaget vad vi vill titta på under lektionsbesöken, men det brukar ofta vara av allmändidaktisk karaktär. Det kan till exempel vara lektionsstarter, fördelning av talutrymme mellan pojkar och flickor eller mellan dem som sitter långt fram respektive långt bak i klassrummet, hur man hanterar olika ämnesbegrepp eller språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Något år kan det hända att rektorn vill att vi ska ha en viss vinkel på besöken.

Fungerar det bra?

– Ja, det tycker jag. Jag uppfattar också att de flesta lärare anser att de lär sig något och att det underlättar för att skapa en samsyn kring arbetssätt och bemötande.

Organiserat utifrån olika spår

Arbetslagen på skolan är organiserade utifrån olika så kallade spår – A, B och C. I varje spår ingår det vardera en sjua, åtta och nia plus ytterligare en klass. Skolan är fyraparallellig, har 35 undervisande lärare plus ytterligare tio i personalgruppen

– Det som jag tycker kan ses över är möjligheterna att besöka en lektion hos en kollega i ett annat arbetslag som undervisar i samma ämne som jag själv gör, men som tillhör ett annat arbetslag. Det har gjorts försök tidigare år, men det har delvis varit svårt att få ihop rent organisatoriskt.