Anna Ekström: ”Hoppas Lärarförbundet fortsätter vara en blåslampa på mig”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Skolor, som under coronapandemin gör sitt yttersta att lösa svåra situationer efter bästa förmåga, har inte något att frukta i efterhand i form av repressalier från till exempel Skolinspektionen, även om de inte mäktar med att följa skollagen till punkt och pricka i alla situationer.

Det beskedet gav utbildningsminister Anna Ekström när hon mötte 200 lärare digitalt i Distansuppropet, lett av Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Hela uppropet har pågått mellan 11-17 maj där sammanlagt 4 000 lärare deltagit och identifierat kraven till ministern som presenterades i livemanifestationen under kvällen igår.

Alla ville ha svar på frågor om sin pressade arbetssituation, med ibland orimliga krav vad gäller utvecklingssamtal, betygsbedömningar och dubbelundervisning för både närvarande och frånvarande elever.

Sju av tio lärare vill ha en rimligare arbetsbelastning och är tydliga: Allt extraarbete som coronaviruset orsakar är inte hållbart i längden, kraven i lagar och läroplaner måste sänkas.

Några löften om stundande lagändringar gav inte Anna Ekström, men pekade på att den extrema situation som råder för förskollärare, lärare och skolledare öppnar upp för flexibla lösningar.

– Lagstiftning är inte allt, det finns en hel del krav ovanpå lagstiftningen också. Föräldrar måste ta ett större ansvar att inte ställa krav som om allt vore som vanligt. Arbetsgivarna måste också se till att personalen orkar med, det är ett krav som följer med arbetsgivarens och huvudmannens arbetsmiljöansvar.

– Regeringen har gjort en del förordningsändringar och lagändringar. Jag är inte rädd för att göra lagändringar om det skulle behövas, men har inga besked att komma med om lagändringar idag.

Johanna Jaara Åstrand uppmanade Anna Ekström att både ta medlemmarnas oro och förbundets förslag till lösningar på allvar.

– Vi ser fram emot att skolledare, lärare och förskollärare får de förutsättningar som behövs under pandemin. Arbetsbelastningen och trycket på oss lärare är en kritisk punkt för att skola och utbildning ska fortsätta att fungera, sa Johanna Jaara Åstrand.

”Hoppas ni fortsätter vara en blåslampa på mig”

Anna Ekström tog emot den passningen:

– Jag hoppas, Johanna, att du och dina medlemmar fortsätter vara som en blåslampa på mig. Det behöver jag för att kunna fatta rätt beslut, och kloka beslut. Jag är stolt över er och också rätt stolt över att vi har lyckats genomföra en hel del förändringar för att hjälpa till, men jag är väldigt medveten om att det behövs mycket mer.

Ekströms löfte

Anna Ekström sammanfattade sin syn på läget.

– Viruset påverkar allas sätt att arbeta, vi måste alla anpassa oss. Jag kämpar hårt för att vara en del av lösningen för Sveriges lärare. Jag hatar det här j-vla viruset, sa hon men påpekade att situationen också lett till att hon kommit närmare skolans värld.

– Jag känner mig mer som en kollega med er i dag än jag gjorde för ett år sedan. Regeringen försöker ge stöd, men det går inte att komma runt att det här är en jobbig tid. Jag kan bara försäkra er att jag gör allt jag kan för att se till att förskola, fritids, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och alla viktiga funktioner i en skola ska kunna funka så bra som möjligt.