Livstidsdom står fast för lärarmord i Malmö

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Även hovrätten dömer 18-åringen som mördade två lärare på Malmö latinskola till livstids fängelse – trots att han har autism.

– Trots att det finns förmildrande omständigheter får det i det här fallet inget genomslag, säger hovrättspresidenten Ylva Norling Jönsson till TT.

Hovrätten anser precis som tingsrätten att någon annan påföljd än fängelse var utesluten, eftersom det saknats förutsättningar att döma den autistiska 18-åringen till rättspsykiatrisk vård.

– I det här fallet är det fråga om två mord och redan den omständigheten att det är två fall talar för livstids fängelse, säger Ylva Norling Jönsson, hovrättspresident vid hovrätten över Skåne och Blekinge, och fortsätter:

– Här finns dessutom flera försvårande omständigheter som tar sikte på hur de här morden har utförts, och hur offren blivit utsatta för ett väldigt omfattande våld. Då menar vi att vi landar i livstids fängelse.

"Personlighet påverkat handlande"

Det var den 21 mars i år som en 18-åring låste in sig på en toalett på Malmö latinskola med två knivar, en yxa och en hammare. Iklädd halsduk, mask och hörselkåpor ställde han sig sedan utanför en annan toalettdörr.

Den kvinnliga lärare som kom ut genom den attackerades först. En annan lärare som bevittnade attacken blev jagad genom korridoren innan också hon attackerades.

Båda kvinnorna fick så svåra skador att de miste livet.

Försvaret har hänvisat till autismen – och hovrätten medger också att 18-åringens utveckling och omdömesförmåga har varit bristande jämfört med andra i samma ålder. Enligt Ylva Norling Jönsson har "hans personlighet påverkat hans handlande" – skäl som i sig kan göra att straffet kan sättas ner.

– Men i det här fallet menade vi att eftersom det frågan om två mord som vart och ett har ett väldigt högt straffvärde så överstiger det samlade straffet med marginal gränsen mellan ett tidsbestämt fängelsestraff och livstids fängelse.

Ingen allvarlig psykisk störning

18-åringen har erkänt alla gärningar och förklarar sitt agerande med att han ville utföra ett dåd som var så hemskt att alla efteråt skulle ta avstånd från honom.

Två lagändringar på kort tid gjorde det möjligt att döma 18-åringen till ett historiskt hårt straff i förhållande till hans ålder.

Enligt den rättspsykiatriska undersökningen var han inte påverkad av en allvarlig psykisk störning vid dådet och inte heller då han undersöktes.

Tingsrättens dom blev livstids fängelse.

Under hovrättsförhandlingen har försvaret hänvisat till gärningsmannens autism, som en förklaring till varför dådet kunde ske. Men utöver den rättspsykiatriska undersökningen har även Socialstyrelsens rättsliga råd slagit fast att 18-åringen inte led av en allvarlig psykisk störning vid dådet – eller vid tidpunkten för undersökningen.

14 år – eller livstid

Under sista rättegångsdagen i hovrätten framhöll försvarsadvokaten Anders Elison att yttrandet från det rättsliga rådet är olyckligt eftersom 18-åringens autism inte berörs. Elison har yrkat på 14 års fängelse på grund av gärningsmannens nedsatta mognadsgrad, och det faktum att han nyligen fyllt 18 år.

Åklagaren Johanna Liljeblad har å sin sida yrkat på att livstidsdomen ska stå fast. Hon hänvisar till att det rättsliga rådet har utrett hans autismdiagnos, eftersom det i yttrandet står att det inte har framkommit något som talar för att 18-åringen ”till följd av en psykisk störning har saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt”.

Hovrättsdomen blev precis så som åklagare Johanna Liljeblad hade yrkat. Hon konstaterar att hovrätten hade en ytterligare grund att bygga på, yttrandet från Socialstyrelsens rättsliga råd, och att hovrätten resonerat mer kring de förmildrande omständigheterna än vad tingsrätten gjorde. Men det landade i samma straff.

– Min bedömning är naturligtvis att det är en korrekt dom helt enkelt.