Nya böcker för lärare i fritidshem

Fem intressanta fackböcker och tre böcker för barn.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Vill du lära dig mer om digital undervisning eller kanske hellre undervisning utomhus? Det handlar några av boktipsen om denna omgång.

Handbok om analfabetism

Analfabetism – det osynliga funktionshindret av Gulistan Kavak (Lava)

I Sverige har nästan 13 procent av den vuxna befolkningen inte tillräckliga läsfärdigheter. Bokens författare, Gulistan Kavak, är själv uppvuxen med föräldrar som är analfabeter. I första delen berättar hon sin egen historia. Om att som barn konstant behöva tolka åt sina föräldrar i förskolan och skolan, vid sjukhusbesök, i affärer och i kontakten med myndigheter. Hon beskriver de utmaningar familjen stött på i vardagen och tunga samtal hon tvingats tolka. I övriga kapitel belyser Kavak hur det är att leva med analfabetism i Sverige i dag. Här finns intervjuer med lärare, socionomer och så klart även med analfabeter. Aktuell forskning på området presenteras. Kavak ger även verktyg och handfasta råd hur man kan stötta dessa utsatta barn och deras föräldrar. Författaren jobbar som skolkurator.

Arbeta förebyggande med elevers negativa tankar

Resiliens i skolan – främja och träna välbefinnande av Kristina Bähr (Natur & Kultur)

”Det handlar om att, med vuxnas hjälp, skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna växa och trivas och behålla välbefinnande – trots motgångar, svårigheter och omständigheter. Att hitta hjälpsamma strategier att hantera livet i stället för att fastna i låsta, uppgivna lägen”, skriver Kristina Bähr, specialist i barn- och ungdomsmedicin och skolläkare. I bokens första del behandlas resiliensforskning, skolans värdegrund och kompetensområden för välbefinnande. I del två återfinns lektionsförslag och övningsmaterial. Läs om jämförelsens förbannelse, värdegrundsarbete som skydd mot psykisk ohälsa, betydelsen av positiva relationer, probleminventering, självkännedom och emotionell reglering, att be om hjälp, att uttrycka sina behov, samt att uppmärksamma och glädjas åt framsteg. Boken vänder sig till all personal i grundskola och gymnasium.

Flytta ut undervisningen

Utomhusundervisning av Maria Hammarsten (Studentlitteratur)

I den här handboken får du inspiration och guidning i hur du enkelt kan komma i gång med utomhusundervisning. Boken tar avstamp i vad forskning och skolans styrdokument säger och innehåller fotografier på pedagogiskt material för utomhusbruk. Den ger konkreta undervisningsupplägg inom matematik- och språklärande i utomhusmiljön. De praktiska exemplen bygger på beprövad erfarenhet och är autentiskt genomförda med elever från grundsärskola, fritidshem och grundskola. Författaren har tagit fasta på utmaningar lärare ibland upplever när det gäller utomhusundervisning – exempelvis att de saknar artkunskap eller är rädda att elever ska gå vilse – och ger förslag på hur dessa kan förebyggas. Maria Hammarsten är adjunkt i pedagogik och knuten till nätverket Utenavet. Boken vänder sig till blivande och yrkesverksamma lärare i årskurs F–6 samt fritidshem.

Utveckla samtalen på fritids

Fritidshemmet som språkande, läsande och skrivande arena av Birgit Andersson, Ulla Damber, Carina Hermansson och Mareike Jendis (Gleerups)

”I boken kommer läsaren att se hur principerna för språk- och literacyutveckling i en social gemenskap och principerna för fritidshemmets pedagogik passar varandra som hand i handske,” skriver författarna i inledningen. Här ges verktyg för att tänka bredare och djupare om samtal, läsning och skrivande i fritidshemmet. I kapitlen behandlas vardagsspråk och kunskapsspråk, språkande och literacy i fritidshem, skönlitteraturens möjligheter, flerspråkighet, multimodala arbetssätt, samtal i utemiljön och att skriva för att kunna uttrycka tankar och åsikter. Här finns gott om exempel för att utveckla ett vardagligt språkarbete med stöd i forskningen. Birgit Andersson är fritidspedagog och lektor i pedagogiskt arbete.

Digitala dilemman

Digitala didaktiska dilemman av Sofia Lundmark och Janne Kontio (red) (Natur & Kultur)

Det här är en rejäl antologi med texter av flera forskare som på olika sätt belyser digitala didaktiska utmaningar. Boken är uppdelad i fyra teman: Det digitala klassrummet, att organisera digital undervisning, teknik och medier, samt makt och demokrati i det digitala klassrummet. Här finns texter om programmering utan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, härskartekniker i digitala lärmiljöer, spelbaserat lärande, makerspace i skolan, genusrelaterade dilemman och hur digitala resurser kan användas för att inkludera fler språk i undervisningen. Bland forskarna som skrivit hittar vi Anette Jahnke, Martin Jonsson, Annakarin Nyberg, Elza Dunkels och Joakim Samuelsson. Boken riktar sig till lärare från förskola till högskola.