Vaccinkrav på folkhögskola har lett till hatstorm

Vi välkomnar en saklig diskussion om beslutet på vaccinationskrav men låter oss inte provoceras av en hatstorm. Det säger Agrita Martinsone, rektor på Litorina folkhögskola. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Folkhögskolan

Beslutet att införa vaccinkrav har lett till en hatstorm mot Litorina Folkhögskolas rektor Agrita Martinsone. Men enligt utbildningsdepartementet finns det inga juridiska hinder mot att folkhögskolor tar ett sådant beslut.

Sedan det blivit känt att Litorina folkhögskola i Karlskrona kräver att studerande, personal och besökare är vaccinerade mot Covid-19 har skolans rektor Agrita Martinsone utsatts för en rad nedsättande och hotfulla tillmälen i mejl och på sociala medier.

– Vi välkomnar en saklig diskussion om beslutet, men låter oss inte provoceras av en hatstorm, säger Agrita Martinsone.

Beslutet om vaccinkrav togs redan i augusti och alla som sökt utbildning på skolan fick information inför terminsstarten.

– Beskedet mötte inga större protester, säger Agrita Martinsone.

Trakasserier

Efter ett radioinslag för en dryg vecka sedan tog kritiken fart.

– Mejl kommer från troll med falska namn. På vår Facebooksida kommer inlägg från människor som inte finns och det sprids förslag om hur man kan trakassera sönder rektorn.

Folkhögskolans styrelse står bakom beslutet att införa vaccinkrav. Det gör även skolans personal, som i en insändare i lokalpressen häromdagen stödde rektorn:

”Litorina har tagit ansvar genom att hjälpa, stötta och förklara vikten av att vaccinera sig för att bromsa smittspridningen och att därmed kunna erbjuda en tryggare arbetsplats och skolmiljö”.

Trots de många hotfulla inläggen har Agrita Martinsone inte tvekat om att gå till jobbet.

– Att ta ställning kostar, att flyta med strömmen och avvakta att någon annan visar vägen är alltid säkrare. Jag har själv en bakgrund som gett mig styrka att ta ställning, men konsekvenserna är inte alltid så trevliga. Det här var inget jag önskat mig, säger hon.

Folkhögskolan är fri

Reaktionerna mot vaccinkravet har folkhögskolan även kunnat använda i undervisningen.

– Vi pratar om det i samband med undervisning i demokrati och samtal med våra studerande om vad som är rätt och fel, säger Agrita Martinsone.

Folkbildningsrådet, framhåller att frågan om vaccinkrav på folkhögskolor är komplex och behöver utredas.

Per Eriksson, jurist vid utbildningsdepartementet, konstaterar att Folkhögskolorna har en unik ställning genom att de i jämförelse med andra skolformer i hög utsträckning är oreglerade.

– Folkhögskolan brukar beskrivas som helt fri och frivillig. Den är i princip inte lagreglerad alls, utan reglerna är en sak mellan anordnaren och den studerande, säger Per Eriksson till TT.

LÄS ÄVEN

Alla på folkhögskolan måste vara vaccinerade