Ny utredning ska förhindra fusk inom folkbildningen

I vilken riktning ska folkbildningen gå och hur ska fusk motverkas av statsbidrag? Det är frågor som ska redas ut i en ny utredning. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Folkhögskolan

Regeringen har beslutat om en ny utredning för att säkerställa en ändamålsenlig styrning och kontroll av folkbildningen. Ett syfte är att motverka fusk, meddelar utbildningsminister Anna Ekström (S).

En särskild utredare ska bland annat utreda behovet av ändrat mål för folkbildningspolitiken och av ändrade syften med statens stöd till folkbildningen. Utredningen ska även analysera om nuvarande styrmodell och modell för fördelning av statsbidraget är ändamålsenlig. Utredaren ska också utreda hur uppföljning, kontroll och granskning av folkbildningen säkerställs, meddelar regeringen.

Till särskild utredare har regeringen utsett Christer Nylander, riksdagsledamot för Liberalerna. Och uppdraget ska redovisas senast den 19 februari 2024.

– Det är bra att regeringen nu har fattat beslut om att tillsätta en folkbildningsutredning. Folkhögskolor och studieförbund har en avgörande roll i vår demokrati och de statsbidrag de får ska gå till bildning och kultur, aldrig till fusk och felaktigheter. Jag är mycket glad att Christer Nylander med sina breda och djupa kunskaper om folkbildningen har tackat ja till erbjudandet att vara utredare, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

 

Här är några delar i utredningsuppdraget:

Utreda behovet av ändrat mål för folkbildningspolitiken och av ändrade syften med statens stöd till folkbildningen.

Föreslå kvantitativa och kvalitativa indikatorer för uppföljning av folkbildningen.

Se över nuvarande modell för fördelning av statsbidrag till folkbildningen.

Utreda hur uppföljning, kontroll och granskning av folkbildningen säkerställs. 

Lämna nödvändiga författningsförslag.