Folkhögskolans innersta väv

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningenfolkhogskolan.se

New Public Management (NPM) bygger på utvärdering och uppföljning, men är som fenomen extremt dåligt utvärderat. Det som inte mäts finns inte. Färdiga kategoriseringar passar folkhögskolan exceptionellt illa.

Benton Wolgers är lärare på Birkagårdens folkhögskola samt ordförande för Ordfront. Hans pappa var författaren, konstären och underhållaren Beppe Wolgers

Folkhögskolan är komplex till sin natur, men språket definierar och särskiljer. Ett skräckscenario är om NPM stärker sitt inflytande till den grad att friheten beskärs och modet att vara nytänkande avstannar. Folkhögskolans innersta väv tvinnas av livsvärlden, av empati och lyhördhet, av vilka vi är och vad som är meningen med allt. Fundamentet bygger på frihet och tillit. Att skapa dessa kungsvärden är mödosamt. Arbetet görs varje dag av folkbildningens vardagshjältar som agerar bortom NPM:s räckvidd.  Friheten har naturligtvis en gräns och en sådan är när fusk eller oegentligheter med statsbidrag sker. Balansgången mellan frihet och kontroll kräver att Folkbildningsrådet befolkas av personal som andas folkbildning. Att rasera ett förtroende kan gå på ett ögonblick. Svagheten i tillitsbaserade system är att om korruption gröper sig in eroderas tilliten, själva grundförutsättningen inte bara för folkhögskolan, utan också för demokratin.

Det sägs att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Jag skulle vilja vända på det och säga att om någon tror sig lösa välfärdssektorns problem genom att spalta upp, kvantifiera, evidensbasera, mäta, kvalitetssäkra kommer världen både att avförtrollas och bli mindre begriplig. En hårt dragen slutsats är att NPM är flum och att folkhögskolan är bland det minst flummiga du sett, men i en NPM-dominerad värld låter det tvärtom. Folkhögskolan som kännetecknas omätbara värden såsom kontakt, sinnlighet, ömsesidig förståelse och rörelse är utbildningsväsendets stoiker, som rider ut oberäknelighet, överlever stormar, hanterar osynliggörande och förefaller stärkas oavsett väderförhållanden. Beständigheten över tiden är inte en konsekvens av magi utan av beprövad fungerande praktik. Motståndskraften består i att folkhögskolan är en plats där mänskliga rättigheter utövas i praktiken.

Vinstintresset inom välfärdssektorn är NPM:s våta dröm. Kvalitetssäkringen blir medlet för att säkerställa att de vinstdrivande verksamheterna inte ska underprestera en viss nivå. Under min tid på Folkbildningsrådet verkade jag ihärdigt för att införa ett vinstförbud inom folkhögskolan. Folkhögskolan ska ha en organisationsform som inte är vinstutdelande eller ett i stadgarna inskrivet förbud mot vinstutdelning, lyder formuleringen. Att folkhögskolan är en fredad zon för vinstintresset är en befrielse och bidrar till att slippa de värsta avarterna av NPM.