Fickfakta från Folkhögskolefronten

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningenfolkhogskolan.se

Folkhögskollärare förklarar folkhögskolereformens främsta faktorer

Benton Wolgers är lärare Birkagårdens folkhögskola och utbildare i mänskliga rättigheter samt ordförande i föreningen Ordfront.

Fråga: Försök förklara folkhögskoleformens främsta

framgångsfaktorer!

Fakta: Frihetsförkunnelsen förtjänar faktiskt fullt förtroende. Folkbildningen förutsätter frihet från förtryck. Framtidsfokus föder flödesförståelse. Folkrörelsernas föreningsformer förblir fast förankrade. Fast folkbildningsforskningen förfaller.

Fråga: Finansierar Folkbildningsrådet falska frälsare?

Fakta: Framgångsförblindade folkhögskolor får förelägganden. Få filialföreståndare förnekar fläckfritt förflutet. Färdigförberedda fördyringar för fysiskt funktionshindrade får förfärande följder för Furuboda folkhögskola. Folkbildningsrådets felformulerade frågeformulär försenar flera faktiska förlopp för folkbildningens fotfolk.

Fråga: Fungerar folkbildningens fluffiga fraser?

Fakta: Fasader fejas förvisso. Formfulländade freudianska felsägningar friseras förvisso. Floskelfyllda förhoppningar förfelas förvisso, fast fria från fromma förhoppningar flyttas frihetsfronten fram fackla för fackla.

Fråga: Fyller fredagsfikat flera funktioner?

Fakta: Fastän fettförbränningen försämras föredrar folkflertalet filfrukost framför Fairtrade-fikats fiberfyllda frukostflingor. Fruktfat fraktas försenat från Farsta.

Fråga: Förlorar folkhögskoleförordningen från förr fotfäste?

Fakta: Folkbildningsrådets fördelningsmodell förutsätter flexibelt fixande. Fritt fabulerande förekommer fläckvis. Folkhögskoleföreträdares femfingrade formuleringsförmåga förbluffar.  Folkhögskolorna förtjänar fördelningsmodellens finfördelade filtreringsfunktion.

Fråga: Faller förtroendet för Fridolin?

Fakta: Folkhögskollärarnas fackföreningsfunktionärer förordar full fackföreningsfrihet framför Fridolins framtidsfrågor.

Fråga: Föredrar folkhemmets förlorare folkhögskolans flum framför finfina friskolor?

Fakta: Förortsfilialernas finansieringsflöden förefaller fylla friskförklarade folkhögskoleföreträdarnas fickor. Fängelser fostrar frustrerade fanatiker. Fruktan föder fruktan. Framgång föder framgång. Fattiga förblir fattiga. Folk förlorar fattningen, fast folkhögskolan finns fortfarande för fattigfolket.

Fråga: Förekommer främlingsfientlighet?

Fakta: Fejkande folklig förtrolighet föder fascister fram falska frälsarformler. Fast folkhögskolan förblir förhållandevis fördomsfri. Frontfigurer från Fridhem fixar folkhögskolefeeling. Fartfyllda feminister från Färnebo finslipar färdigheter. Flyktingar från fjärran fyller folkhögskolans

flödande flod.

Full fart framåt!