Hinder kartlagda för lärare i folkhögskola

Stress, oro över ekonomi/politik och oklarheter kring vad man kan påverka. Det är några hinder som har kartlagts för folkhögskollärare. Foto: Adobe Stock.

Lärare på folkhögskola har höga ideal att leva upp till något som också skapar en hel del hinder. Det kan vara stress, otydlig ledning och oklart vad man kan påverka, visar en undersökning.

Folkhögskolläraren Henrik Sundh har i sin undersökning kartlagt olika hinder i folkhögskollärarnas uppdrag. Totalt handlar det om drygt 50 hinder som har delats upp i 14 grupper.

– Jag är inte förvånad över mängden hinder då folkhögskolan har mycket att leva upp till med till exempels statens mål och vår diskussion om folkhögskolans särart. Det är ologiskt att det skulle vara oproblematiskt att uppnå allt detta. Varje hinder behöver inte vara svårlöst men kvantiteten är ett hinder i sig.

Osynlig ledning

Några hinder som framkommer är: Brist på ideologisk introduktion för nyanställda, övertro på digitalisering, osynlig ledning, brist på anpassning till deltagarens behov, oklart vad man kan påverka, stress och oro över ekonomi/politik.

Vilka hinder som är allvarligast har inte tagits fram i studien.

– Man kan se det här som en pilotstudie där jag har valt att nagla fast olika hinder. Det var positivt att få genomföra en sådan här studie med enkät och fokusgrupper. Lärarna som svarat är både från allmän och särskild kurs.

Är det inte nedslående med så många hinder?

– Nej, hinder är något man ta sig över. Man kan se något bortom hindret. Jag blir mer nedstämd om man inte iakttar hinder. Folkbildningen lider ibland på brist på självkritik och då utvecklas man inte.  

Studien har genomförts genom Föreningen för folkbildningsforskning projekt för praktiknära forskning. Titeln på studien är ”Utopia bannlyst men en bättre folkhögskola är möjlig? Folkhögskollärares upplevelser av hinder”.

// Fotnot: Studien med samtliga hinder uppräknade finns att läsa på ENCELL- Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande. Hemsidan nås via Jönköpings University. //

 

Läs mer: 

Helhetssyn värdefullt för personer med npf

Hundratals tjänster hotas i folkhögskolan