Viktigast av allt är målmedvetenhet

Lotta Perman är specialpedagog på Sannerudsskolan i Kil. Foto: Fredrik Karlsson

Arbeta systematiskt, sätt seriösa mål. Så sammanfattar Lotta Perman, specialpedagog i Kil, sitt främsta ”verktyg” för att nå Läroplanens krav på att arbeta främjande och förebyggande.

”Vi har en analys- och utvärderingskonferens kring varje klass var sjätte vecka. Där gör vi en pedagogisk reflektion över den senaste perioden. Vi sätter också kunskapsrelaterade mål och diskuterar hur de ska uppnås. De målsättningarna tar jag sedan med in i den handledning vi kallar ’pedagogiska samtal’ och som jag har med alla lärare en timme varje vecka. Där ger jag den konkreta stöttning de behöver i det pågående arbetet.

Som pedagog är man inte alltid van att sätta tydliga mål, så det är en process att lära ut hur man hittar bra mål som både är realistiska och går att följa upp. Detta är särskilt viktigt inom det språkutvecklande arbetet i klasserna. När språket brister skapar det svårigheter i andra ämnen. Det räcker inte att sätta mål, man måste även ha en plan för hur man ska nå målen.

Vi har också gått igenom alla nationella prov och betygskataloger från de senaste sju åren för att hitta mönster och identifiera utmaningar. Det har gett oss många nycklar till hur vi måste jobba med måluppfyllelse i olika ämnen.”

Berättat för Henrik Pallin