Skolan med nio specialpedagoger

Rektor Britta Wikman och biträdande rektor Maria Trygger. Foto: Johan Strindberg
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Rektorerna på Samskolan i Saltsjö­baden är ­eniga: här ska inte special­pedagogerna vara ett komplement utan ett fundament.

Hur skulle ni beskriva kemin mellan er?

Maria: En tydlighet i kommunikationen. Dessutom är Britta alltid tillgänglig, även när det är mycket på gång. Hon är bra på att organisera det som händer just nu, men är även visionär.

Britta: Vi har ett dynamiskt och delat ledarskap på skolan och inkluderar alla i vårt arbete.  När man får vara med att skapa och driva utvecklingen blir det roligt att jobba.

4 tips för ett bra elevhälsoarbete

  1. Se till att alla inkluderas i arbetet och ta tillvara allas idéer och olika kompetenser.
  2. Glöm inte de vuxnas roll och funktion i skolan. Arbeta med coachning även gentemot lärarna och resurspedagogerna.
  3. Bjud in eleverna i trygghetsarbetet. Se till att de hittar till elevhälsan och att det  finns en närhet.
  4. Skapa överlappning mellan olika arbetsgrupper på skolan för att undvika glapp i kommunikationen.

Hur började ert samarbete?

Maria: Jag sökte mig hit eftersom jag visste att Britta lägger stor vikt vid elevhälsoarbete. Här finns nio specialpedagoger, det är unikt! Jag blev sedan utvecklingsledare för elevhälsoarbetet och även biträdande rektor. Nu kan jag se till att spec-tänket genomsyrar hela organisationen.

Britta: Vi ville utveckla elevärendeprocessen, och när jag träffade Maria på första intervjun kände jag direkt att – wow, hon har precis det vi behöver! Skolan har växt snabbt från 600 till dagens 930 elever, och som rektor hinner man inte vara med överallt. Att då få in en person som leder och driver det här arbetet är viktigt.

Hur har elevhälsoarbetet utvecklats?

Maria: Jag har stärkt upp dokumentationen, det ska vara lätt att hitta och systemet ska vara enkelt. Jag har även förändrat organisationen för att lyfta oss från individ- till gruppnivå för bättre perspektiv. Jag handleder resurspedagoger och arbetar mycket med hjälpmedel och miljöer.

Britta: I vårt rektorsområde ingår förutom vår F–9-skola två F–6-skolor och sex förskolor, och vi jobbar nu med vissa elevärenden över skolgränserna. Nästa steg blir att fånga upp elever redan i förskolan, att ha den röda tråden.

Britta Wikman och Maria Trygger

Britta Wikman
Ålder: 61 år.
Bor: I Gustavsberg.
Gör: Rektor för Saltsjöbadens rektorsområde.
Bäst med yrket: ”Att som ledare söka vägar för andra att växa, i riktning mot en gemensam vision. Det ger bra energi i skolhuset, och vi blir många som tillsammans bär ansvar för måluppfyllelsen.”

Maria Trygger
Ålder: 55 år.
Bor: I Saltsjöbaden.
Gör: Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan F–9.
Bäst med yrket: ”Möjligheten att verkligen kunna förändra elevers skolgång så att alla lyckas, även de med stora svårigheter, och att arbeta med så många fantastiska och professionella kollegor.”