Likvärdighet

Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se

Alla elever ska få en likvärdig utbildning, men vad betyder det? Specialpedagogen Christin Kupias förklarar sin syn.

Förklarat av Christin Kupias, specialpedagog på Hörningsnässkolan i Huddinge.

”Alla elever ska få en likvärdig utbildning, oavsett i vilket område de bor, vilka socioekonomiska förhållanden de kommer från eller eventuell funktionsvariation. Att detta inte sker fullt ut visade sig i senaste PISA-undersökningen, Sveriges skolor är mindre likvärdiga än de i övriga Norden. Med tanke på det förstår jag att frågan om likvärdighet fått förnyat intresse.

För mig är likvärdighet att alla elever ges möjlighet att ta till sig utbildningen på bästa sätt. Den som är i behov av acceleration ska få det, liksom den som är i behov av extra stöd i läsning, och så vidare. Eleverna ska få en så stabil skolgrund som möjligt, och forskning visar också att skolframgång är en starkt skyddande faktor.

För mig som specialpedagog handlar likvärdighetsarbetet om att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Man kan tydliggöra sin undervisning genom exempelvis time timers och bildstöd för att underlätta för elever i behov av det. Man kan även bredda sin undervisningsbas genom att tänka in elevernas olikheter redan på planeringsstadiet och försöka hitta kompensatoriska lösningar från början.

Jag samarbetar med en förste­lärare, Anna Gunnars­son, i digitalisering. Vi utforskar de digitala verktygens möjligheter att bredda undervisningen för att kompensera för olikheterna. Vi gör även detta tillsammans i kollegiet, vilket kan skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning då alla undervisande lärare deltar. Om vi lyckas skapa en likvärdig skola, det ska jag låta vara osagt – men vi försöker i alla fall.”