"Jag har också gett mig själv i nyårslöfte att hitta lite nya journalistiska vägar genom spec-terrängen i år – vara mer aktiv än ­reaktiv", skriver redaktör Kjell Häglund.

Välkomna till inte bara ett nytt år med Specialpedagogik utan till en ny, omgjord tidning! 2023 markerar ju en nystart för Sveriges enade lärarfack och därmed även för medlems­tidningarna. Det mesta av innehållet kommer ni att känna igen er i sedan tidigare, det gäller både avdelningar och angreppsvinklar. Men jag har också gett mig själv i nyårslöfte att hitta lite nya journalistiska vägar genom spec-terrängen i år – vara mer aktiv än ­reaktiv, kanske. Försöka att tidigt ­identifiera skiften och förändringar snarare än att bara dokumentera det välbekanta och det som redan hänt.

Temablocket i det här numret är ett exempel på detta (sidorna 18–31). Det handlar om vart digitaliseringen är på väg, detta fenomen som drog in som en storm i både skolor och läroplan för några år sedan men som kommit att kompliceras på senare tid.

"Digitaliseringen går inte att vrida tillbaka"

I stället för att skriva om ”backlashen” eller ”det analogas återkomst” vill vi finna digitaliseringens nya, reviderade startpunkt. Ingen kan de digitala verktygen och hjälpmedlen som specialpedagoger – ni om några vet att digitaliseringen inte går att vrida tillbaka, men också att den måste nyanseras, och framför allt undslippa förväxling med vad digitaliseringen kommit att bli för många skolledare och huvudmän: en chans till besparingar och effektiviseringar som inte tjänar elevernas syften.

Något som verkligen måste räknas till det digitala i skolan är den i vår komplexa värld allt viktigare källkritiken. Den har fått en särskild plats i temat i detta nummer.

"Håller vi på att komma samman i skolorna?"

Förra året hade vi en Special om konfliktlinjer mellan specialpedagoger och lärare. Syftet var även där att formulera ett slags omstart, identifiera en ny, gemensam utgångspunkt, som givetvis måste handla om eleverna, mer än något annat. Men kanske misslyckades vi? Blev våra artiklar för konfrontativa? Se det intressanta läsarbrevet här intill! Å andra sidan: gräver inte brevskrivaren nya skyttegravar mellan lärare och specar där?

Det vore spännande att få era fortsatta synpunkter på detta. Växer klyftorna, eller håller vi på att komma samman ute i skolorna?