Självmordsförsök vanligt hos barn med PANS

En ny svensk rapport visar alarmerande data om suicidalitet och självskadebeteende hos barn som drabbats av PANS.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Upprepade självmordsförsök och självskadebeteende är vanligt hos unga med PANS och andra immunpsykiatriska tillstånd. Det visar en färsk rapport från intresseorganisationen Sane.

LÄSTIPS Gerland: Hade jag PANS, och inte autism?

Rapporten bygger på en enkätundersökning med 240 föräldrar och närstående och visar att upprepade självmordsförsök och självskadebeteende hos barn, även så unga som 10–11 år, är en vanlig komplikation vid PANS, Pediatric Acute onset Neuropsychiatric Syndrome, och andra immunpsykiatriska tillstånd.

LÄSTIPS Forskning på ny mark

I rapporten, som finansierats med stöd av Folkhälsomyndigheten, framkommer att 14 procent försökt att ta sitt liv och en majoritet av dem har gjort upprepade försök. Över hälften av barnen som gjort självmordsförsök var under 15 år vid första försöket och en fjärdedel var under 11 år. Över hälften av barnen i undersökningen har, eller har haft, självskadebeteende.

PANS och andra immunpsykiatriska tillstånd är relativt okända inom vården och kunskapen om den akuta sjukdomsbilden, med många olika psykiska och neurologiska symtom, har inte nått fram till så många läkare.

PANS och andra immunpsykiatriska tillstånd är relativt okända inom vården och kunskapen om den akuta sjukdomsbilden, med många olika psykiska och neurologiska symtom, har inte nått fram till så många läkare.

– Därför råder en stor osäkerhet om vilken vårdenhet som ska ha huvudansvar för behandlingen, något som ofta drabbar patienterna och deras anhöriga, säger Henrik Pelling, tidigare chef vid barn-och ungdomspsykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

LÄSTIPS ”Åtgärd kopplad till varje steg”

Enligt rapporten kan självskadebeteenden hos unga med PANS skilja sig från den övriga befolkningen med denna problematik genom att debutera i lägre åldrar och innehålla våldsammare självskademetoder som exempelvis att barnen försöker strypa och kväva sig själva, kasta sig ut i trafiken eller hoppa från höga höjder.

FOTNOT Rapporten Suicidalitet och självskadebeteende vid Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS) och andra immunpsykiatriska tillstånd går att läsa i sin helhet på www.sane.nu. Organisationen Sanes fullständiga namn är Sane – förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation.

Fakta: PANS och andra immunpsykiatriska tillstånd

Karakteriseras av ett akut insjuknande, där barnet från att ha varit helt fungerande plötsligt drabbas av svåra tvångssymptom och/eller restriktivt ätande, ångest, aggressivitet, självdestruktivitet och sömnstörningar.

Även sensoriska eller motoriska problem är vanliga. Psykotiska symptom som vanföreställningar och hallucinationer kan också förekomma.

Även om PANS oftast drabbar barn före puberteten kan äldre ungdomar och unga vuxna också insjukna, och barn som drabbats kan vara fortsatt sjuka i vuxen ålder.

För att utreda PANS behövs ett multidisciplinärt team. Sådana team finns ännu bara i ett fåtal regioner i Sverige.

Eftersom kunskapen om PANS är bristande i hela världen vet man inte hur många som är drabbade, men man ser en ökning i Europa.

LÄS ÄVEN

När både hem och skola skakas om

”Vi bygger en ny relation med skolan”

Men vi, då? Vi med vanliga autismbarn?

Rapport från ­frontlinjen