Vi måste prata mer om språkstörning

Den här artikeln publicerades ursprungligen på specialpedagogik.se

Hallå där, Catarina Sjöberg logoped och författare, som har skrivit en bok om språkstörningar.

Foto: Mikael M Johansson

Vad handlar din nya bok om?

– Här är ämnet språkstörning och andra kommunikativa svårigheter som stamning och taldyspraxi. Då språkliga svårigheter ger en risk för inlärningssvårigheter ägnas även en del åt praktiska övningar i hur man redan i förskolan kan jobba förebyggande.

Du skriver att vi måste prata mer om språkstörning och språklig sårbarhet. Berätta!

– Språkstörning är en av våra vanligaste funktionsnedsättningar samtidigt som kunskapen i förskolan och skolan generellt är låg. I dag är mycket uppbyggt kring den språkliga förmågan, att kunna berätta och förstå, uttrycka sig i text och dra slutsatser, på många sätt är det något som är helt omöjligt för barn med språkstörning. Därför är det viktigt att de bemöts av pedagoger som förstår hur deras svårigheter påverkar deras inlärningsförmåga och hur dessa kan stötta och hjälpa barnen att utvecklas men också hantera de krav som vi ställer från förskola och skola.

Mitt bästa råd är att värna om varje litet samtal. Även några sekunders prat kan ge så mycket, om man lyssnar på varandra.

Ett kapitel heter Leken – steget in i skolans inlärning. Vad handlar det om?

– Det är nästan det viktigaste budskapet, att utnyttja leken när vi jobbar med alla barn och framför allt dem med kommunikativa svårigheter. Barn i förskoleklass bubblar av fantasi och vill bara leka. Det är där de övar sina sociala färdigheter och lägger grunden till att använda språket när de resonerar, argumenterar och funderar. Kapitlet tar upp hur man utgår från leken som ett pedagogiskt redskap i inlärningen, högläsningens betydelse och hur vårt vardagsspråk förändras till att bli mer skolspråk.

Vilken nytta hoppas du att pedagoger ska få av din bok?

– Jag hoppas att boken ska ge dem kunskap om vad språkstörning är och ett verktyg för att få idéer och praktiska tips på hur man kan underlätta och träna kommunikation. Råden handlar ju mycket om hur man i leken kan få in språklig träning. Barn med kommunikativa svårigheter kämpar extra mycket för att formulera sig och bli förstådda. Det blir missförstånd och de får oftare än andra barn förklara en gång till. Boken ger råd kring hur barnen ska orka med alla extrakrav som en språkstörning ger.

Vilket är ditt bästa råd när det gäller barn med språksvårigheter?

– Att värna om varje litet samtal. Även några sekunders prat kan ge så mycket, om man lyssnar på varandra. Fundera på vilka barn som pratar minst under dagen eller vilka du har svårt att förstå och försök ge just dem lite extra av din samtalstid. Dra ner på ditt taltempo och låt samtalet ta extra tid så du och barnet verkligen hinner fokusera på vad ni vill berätta för varandra.

Vad är din drivkraft i ­jobbet som logoped?

– Att på olika sätt kunna stärka barn och vuxna med språkliga svårigheter så att det blir lättare att kunna prata, leka och diskutera är en ynnest. Att hjälpa barn och föräldrar inte bara med träning och behandling utan också genom att skapa en förståelse kring svårigheten så att barnet och eleven kan må väl. Det känns för mig oerhört viktigt.