Debatt: Hkk-ämnet kan faktiskt rädda liv

Elina Larsson är filosofie doktor och hem- och konsumentkunskapslärare på Skarpängsskolan i Täby. Foto: Oskar Omne/Adobe
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Genom undervisning i hem- och konsumentkunskap i både grund- och gymnasieskolan kan vi minska antalet olyckor som inträffar i hemmen – och på arbetsplatserna, skriver hkk-läraren Elina Larsson.

Det är ingen myt att många av våra ungdomar saknar kunskaper inom privatekonomi, konsumentkunskap och arbetsmiljö. I en debattartikel på Läraren.se skriver Nader Ahmadi, generaldirektör vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap, att eleverna måste få mer undervisning i arbetsmiljöfrågor.

Som lärare i hem- och konsumentkunskap och forskare instämmer jag helt med honom: I dagsläget ger svenska skolan inte likvärdiga kunskaper för alla elever varken inom privatekonomi, konsumentkunskap eller arbetsmiljö. Enligt en rapport från Skolinspektionen och resultat från en enkät gällande ramfaktorerna i hem- och konsumentkunskapslärares arbete, genomförd av Lärarförbundets Nationella nätverk för hem- och konsumentkunskapslärare, ges inte ämnet och lärarna tillräckligt utrymme för att genomföra undervisning i alla delar i det centrala innehållet som Skolverket bestämt. 

Många skadar sig i hemmet

Ämnet hem- och konsumentkunskap handlar mycket om det praktiska kunnandet i hemmet, men även om privatekonomi, regler och avtal, samt arbetsmetoder och arbetsmiljö. Hemarbetet omfattar alla de vardagliga sysslorna vi gör för att upprätthålla ett bra vardagsliv. Det är mer än dubbelt så många som skadar sig i hemmet än i trafiken. De flesta skador är fallolyckor och den näst största kategorin är skär och sticksår, till exempel från köksarbete (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2017).

Hem- och konsumentkunskap tar upp arbetsmiljöfrågorna inom hygien och säkerhet i hemmet, samt inom arbetsdelning (jämställdhet) och val av olika arbetsmoment och metoder. Eleverna arbetar med dessa kunskaper, både i teori och praktik, och tar senare med sig sina erfarenheter till arbetslivet. Vi vet att antalet olyckor i trafiken har minskat i Sverige genom ett systematiskt säkerhetsarbete. Genom undervisning i grund- och gymnasieskolan kan vi även minska antalet olyckor som inträffar i hemmen – och på arbetsplatserna. Det är viktigt att ge alla elever grundläggande kunskaper inom hälsa (arbetsmetoder och säkerhet) och arbetsmiljöfrågor enligt regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025, men även att vi lär dem om anställningsformer och olika avtal.

Gör det till ett gymnasieämne

Skolverket skriver att ”kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och främja hållbar utveckling genom att kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.” För att kunna vara en medveten medborgare och konsument, måste eleven få baskunskaper gällande konsumentlagarna, avtalsregler och privatekonomi. För att kunna konsumera och känna sig trygg på arbetsmarknaden, måste frågor kring arbete, arbetsmiljö, skatter och försäkringar ingå i undervisningen. 

Hem- och konsumentkunskapslärare gör sitt yttersta för att hinna med ämnets breda centrala innehåll, dock är tiden väldigt begränsad: 118 timmar för hela skolgången. Det behövs mer undervisningstid! Så som Nader Ahmadi skriver: frågor om arbetsmiljö måste få ett större utrymme i skolans undervisning och i nästa revidering av skolans styrdokument. Det är dags att skapa en kurs i hem- och konsumentkunskap på gymnasial nivå som garanterar att alla elever får kunskaper om en hållbar och hälsosam livsstil, samt privatekonomi, konsumentkunskap, arbete och arbetsmiljö.

Det är en fråga om liv och hälsa!

Det här är en debattartikel

Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se

Läs fler debattartiklar

På Läraren Debatt samlar vi den mest engagerande lärardebatten, lärarnas viktigaste frågor och de mest intressanta texterna.

Läs de senaste artiklarna på Läraren Debatt här.

LÄS ÄVEN

Debatt: Hkk – ett ohållbart litet hållbarhetsämne

Måttlig hkk-glädje efter Skolverkets nya timplansbesked

Debatt: Så vill vi stötta och utveckla hkk-lärare

Timplanen: Kritik mot att hkk bara växer med fyra timmar

Debatt: Alarmerande skilda förutsättningar för hkk-lärare

Debatt: Ge hkk minst tre gånger så mycket undervisningstid

Lärarna som förväntas göra extra allt

”Mycket mer än att baka kladdkaka”