Debatt: Tredubbla tiden för hkk i skolan

Ellionor Moberg, Jan Bertoft och Britt-Marie Dahlin kräver att skolans minsta ämne, hem- och konsumentkunskap, får rejält mycket mer tid när timplanen för grundskolan nu görs om. Foto: Pressbilder
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

"Kursplanen för hem- och konsumentkunskap har höga och lovvärda ambitioner, men timplanen är ett hån", skriver Matmaffian, Sveriges Matskribenters förening och Sveriges konsumenter i en gemensam debattartikel.

Konsumenter i dag är oerhört utsatta. Marknaden är global och komplex, utbudet av varor och tjänster enormt. Näthandeln ökar lavinartat och snabba lån utan kreditprövning kullkastar privatekonomin. Klimatkrisen är här och överkonsumtionen måste ställas om för att främja hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Barn och unga behöver därför mer hem- och konsumentkunskap som ger instrument att navigera sin livsstil efter.              

Kraven är:

  • att antalet timmar i hem- och konsumentkunskap tredubblas i den kommande timplanen, för att nå kursplanens intentioner och mål och sträva mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
  • att tillgodose ungdomars rätt att få kunskap i hantering och konsumtion av mat/varor/tjänster och hur detta påverkar hälsa, ekonomi och miljö.
  • att praktiska moment ges längre arbetspass vid schemaläggning.
  • att timmarna fördelas på grundskolans tre stadier med tyngd på högstadiet.

Minsta ämnet allt för länge

Det behövs mycket kunskap och kritiskt tänkande för att få insikt i hur allt hänger ihop. Globaliseringen är här, kunskap ett måste. Hem- och konsumentkunskap är grundskolans enda ämne som ger en samlad kunskap om inköp och hantering av livsmedel, mat och hygien, hushållets skötsel och vård av inventarier och kläder samt hur hemarbetet fördelas jämställt. Detta är resurshushållning och grunden för att därefter bygga en sund privatekonomi och undvika skuldfällan.

Kursplanen har höga och lovvärda ambitioner, men timplanen är ett hån. Kursplan och timplan går inte ihop. Hem-och konsumentkunskap är skolans minsta ämne. Det är frustrerande att som lärare aldrig hinna med att ge den kunskap ungdomarna så väl behöver i vuxenlivet. Det krävs minst tre gånger fler timmar och mer sammanhängande schemalagd tid för de praktiska momenten. Det är dags att ämnet får den tid som motsvarar kursplanens intentioner och målsättning.                           

Den totala undervisningstiden i grundskolan är 6 890 timmar. I bästa fall tilldelas hem- och konsumentkunskap 118 timmar i den nioåriga grundskolan. 36 timmar på låg- och mellanstadiet och 82 timmar på högstadiet. Det är totalt 3 veckor på 9 år och endast 1,7 procent av den totala utbildningstiden. Den tiden räcker inte till för att lära och träna sig i att bli en medveten konsument som gör kloka val på en stenhård, global marknad. Vad är logiken och rättvisan i detta? 

Konsumtionen påverkar allt

Konsumtion och livsstil påverkar hälsan, ekonomin i hushållet och hela samhället. Varje köp man gör lämnar spår som påverkar vårt klot. Agenda 2030 antogs i Paris 2015. Sverige och de flesta av världens länder undertecknade detta. I agendan finns 17 övergripande globala mål. De handlar bl.a. om en mer rättvis värld, god utbildning för alla och att värna våra ekosystem med biologisk mångfald samt att sträva efter hållbar produktion och konsumtion. Medvetna konsumtionsval är en utmaning för alla. I Hem- och konsumentkunskap får ungdomar kunskap i hur allt hänger ihop och i de praktiska momenten får man öva och träna. Det ger ett helhetsperspektiv och insikt i hur allt samspelar. Det är livskunskap och en bra bas i vård- och omsorgsyrken, servicebranscher som hotell och restaurang och yrken inom livsmedelsindustri och handel. Det är hög tid att prioritera ämnet. Fler timmar är ett måste, minimikrav är 355 timmar.

Ämnet ger ett helhetsperspektiv

Hälsa. Alla vill må bra. En av grundstenarna är kunskap i mat och måltider. Bra mat ger ork, gott humör och ett friskare liv. Dåliga matvanor skapar ohälsa och ger samhället miljarder i sjukvårdskostnader. Man får lära sig grunden för hälsosamma och hållbara matvanor. Från planering av måltider och inköp av livsmedel till att laga mat och arbeta tillsammans samt glädjen i att få dela måltid med varandra. Man får omsätta livsmedels- och näringskunskap i praktisk handling i matlagning -och bakning.  Detta är kunskap för hela livet och alla ungas rättighet. Det behövs mer tid och klok schemaläggning. 

Ekonomi. Det betyder att hushålla med resurser, de egna, samhällets och naturens. I dag lever 8,5 procent av Sveriges barn i hushåll där minst en förälder har skulder hos Kronofogden eller är under pågående skuldsanering. Inbjudande reklam, låga priser, lockande avbetalningsplaner och snabba lån utan kreditprövning leder till oövertänkta köp i en stressig vardag. För att undvika skuldfällan måste man kunna planera budget för hushållets inkomster och utgifter. Det behövs kunskap i marknadens språk, vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument och vilka lagar som styr. Det är viktigt för självkänslan att ha styrka och kunskap att sätta emot den komplexa marknaden. Med fler timmar kan hem- och konsumentkunskap uppfylla kursplanens intentioner.

Miljö. Att vara en medveten konsument är inget man lär sig på en kafferast. För att nå kursplanens mål och att sträva mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030 måste man tränas i att förstå konsekvenserna av sin konsumtion och hur den påverkar miljö och klimat. Med kunskap ökar medvetandet och därmed styrkan i att ta egna beslut för en hållbar framtid.

Ge unga rätt förutsättningar 

I regeringsuppdraget till Skolverket, som ska vara klart den 31 mars 2021, är syftet att skapa en bättre balans mellan det centrala innehållet i kursplanerna och den tid som är avsatt för varje ämne i timplanen. Nu finns möjlighet att ge hem- och konsumentkunskap ett ordentligt lyft i grundskolans timplan så ungdomarna kan rustas bättre inför framtiden. Det förväntar vi oss. 

På uppdrag av Matmaffian, Sveriges Matskribenters förening och Sveriges konsumenter  

Ellionor Moberg, Hushållslärare, Marknadsekonom och Miljöstrateg

Britt-Marie Dahlin, Hushållslärare, MSc och Grundare av Tallriksmodellen

Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges konsumenter

Lista på samtliga underskrifter nedan:

Styrelsen för Matmaffian

Cecilia Öster, ordförande

Eva Broström

Margareta Jeding Ivert

Malin Landqvist

Ami Hovstadius

Juanita Conway

Susanne Snäll

Henrik Mattsson

Medlemmar i Matmaffian

Viola Adamsson, hushållslärare och PhD medicinsk vetenskap

Johanna Westman, Mosebacke Matstudio

Maud Onnermark, chefredaktör Matmagasinet

Ann-Helen Meyer von Bremen, Uttryck AB

Åse Zaccherini, konsumentjournalist

Margareta Schildt Landgren, Hkk- och samhällskunskapslärare, Msc

Birgit Nilsson Bergström, hushållslärare, kokboksförfattare

Christina Asplund, hushållslärare, matskribent

Marie Törnblom, hushållslärare

Inger Bjurgård, journalist

Ann-Marie Schröder, konsumentreporter

Birgit Hemberg

Ann-Sofie Dahl Ekblom, Hkk-lärare

Ebba Wachtmeister

Mia Ackebo, hushållslärare, Hållbarhetsledare ICA Sverige AB

Christina Möller, hushållslärare, Fil dr HC

Carita Wallman Larsson, fd matombudsman LRF

Maud Ekblad, förstelärare i svenska och SO, föreläsare i mat och måltidshistoria

Christina Flänsgård, dietist

Birgitta Lindewall, hushållslärare

Kajsa Lindewald, leg. ämneslärare 7-9

Ulla-Kerstin Nilsson Blom, UKNB Kommunikation

Christina Ihrsén Ek, Hållbarhetscoach, Kvalitetslabb CR S&I Solna

Agneta Berglund, fd Lantmännens provkök

Lena Bensryd, kock

Anna Sjögren, kostvetare, livsmedelsjournalist

Berit Paulsson, hushållslärare

Birgitta Villner Gyllenram, hushållslärare

Malin Karlén Andersson, hushållslärare

Dessutom fler som engagerat sig

Karin Ohlsson, kock

Monika Mårtensson, hushållslärare

Annika Unt, leg dietist

Barbro Anderberg, lärare i Hem-och konsumentkunskap

Gertrud Mark, f.d. produktchef och färskvaruutbildare

Margareta Edsgård, hushållslärare, konsumentvägledare och affärsutvecklare

Kristina Eriksson, matskribent och kokboksförfattare, Hkk-lärare

Karin Wistrand Kardemark, leg. Hkk-lärare och folkhälsovetare

Helena Kugelberg Palmqvist, hushållslärare, yrkeslärare inom restaurang och livsmedel

Ellinor Varady, hushållslärare, matjournalist

Monika Persson, Hem- och konsumentkunskapslärare

Kristina Sjöholm, kostekonom

Eva Hamnebo, kostchef

Britt Olsson, lärare i hemkunskap, fd rektor Ester Mosessons Gymnasium, restaurangskola

Annika Yokoyama Ohlson, Hushållslärare

Lill Spenninge, Måltidschef

Ewa Fager, lärare i HKK och svenska

Britha Johansson, hushållslärare

Ingalill Bergendorff, hushållslärare

Amanda Persson, lärare i HKK och svenska för invandrare

Yoanna Ohlson Yokoyama, dietiststudent

Hermine Ohlson Yokoyama, läkarstudent

Agneta Källner Sjöstrand, hushållslärare

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se

Så kan undervisningstiden förändras i ditt ämne

Ämne Låg Mellan Hög Tot
Bl, nu  50 80 100 230
Bl, förslag 60 80 100 240
Hkk, nu   36* 82 118
Hkk, förslag      40* 82 122
Idh, nu 140 180 280 600
Idh, förslag 140 180 280 600
Mu, nu  70 80 80 230
Mu, förslag 80 80 80 240
Sl, nu 50 140 140 330
Sl, förslag 50 140 140 330
Sv/Sva, nu 680 520 290 1490
Sv/Sva, förslag 680 520 290 1490
En, nu 60 220 200 480
En, förslag 60 220 200 480
Ma, nu 420 410 400 1230
Ma, förslag 420 410 400 1230
NO, nu 143 193 264 600
NO, förslag 145 216 289 650
Bi, nu   55  75   
Bi, förslag   60 80  
Fy, nu   55    75  
Fy, förslag   60 80   
Ke, nu   55 75  
Ke, förslag   60 80  
Resterande NO-timmar på mellan- och högstadiet får fördelas fritt mellan de tre NO-ämnena.
SO, nu 200 333 352 885
SO, förslag 200 375 413 988
Ge, nu   70   75   
Ge, förslag   75  80   
Hi, nu   70  75   
Hi, förslag   90  105   
Re, nu   70  75   
Re, förslag   75  80   
Sh, nu   70 75   
Sh, förslag   75  90   
Resterande SO-timmar på mellan- och högstadiet får fördelas fritt mellan de fyra SO-ämnena.
Tk, nu 47 65 88 200
Tk, förslag 47 65 88 200
Språk, nu   48 272 320
Språk, förslag   48 272 320
Elevens val, nu       177
Elevens val, förslag       0
Totalt, nu 1860 2305* 2548 6890
Totalt, förslag 1887 2374* 2629 6890
Därav skolans val (nu och sen)   600

*Undervisningstiden i hem- och konsumentkunskap som i tabellen ligger under mellanstadiet kan även nyttjas på lågstadiet.

LÄS ÄVEN

Lärarilska mot att bildämnet kan få färre timmar på högstadiet

Förslaget på timplaner väcker debatt