Hkk-kritik mot nya timplanen: "Blir så ledsen"

Arkivbild från när vi besökte en av Elina Larssons hem- och konsumentkunskapslektioner på Skarpängsskolan i Täby i höstas. Ingen på bilden uttalar sig i texten. Foto: Oskar Omne
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Skolans minsta ämne, hem- och konsumentkunskap, ser ut att få fyra timmar till i nya timplanen. Alldeles för lite, enligt många hkk-lärare. Så här svarar Skolverket på kritiken.

Elevens val tas bort och av de 177 timmar som frigörs läggs 153 timmar på NO- och SO-ämnena. De resterande 24 timmarna delas upp mellan musik (10), bild (10) och hem- och konsumentkunskap (4) – på låg- och mellanstadiet.

Det är huvuddragen i Skolverkets förslag till ändrade timplaner för grundskolan som just nu är ute på remiss.

"Timplanen är ett hån"

Förslaget får flera lärare i praktisk-estetiska ämnen att se rött. Inte minst hem- och konsumentkunskapslärare som länge har kämpat för att skolans minsta ämne, med blott 118 timmar i timplanen, borde få rejält mycket mer tid än de fyra timmar som nu föreslås.

”Kursplanen har höga och lovvärda ambitioner, men timplanen är ett hån. Kursplan och timplan går inte ihop”, skriver flera tunga hkk-företrädare i en uppmärksammad debattartikel här på vår sajt.

De har följande kravlista:

  • att antalet timmar i hem- och konsumentkunskap tredubblas i den kommande timplanen, för att nå kursplanens intentioner och mål och sträva mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
  • att tillgodose ungdomars rätt att få kunskap i hantering och konsumtion av mat/varor/tjänster och hur detta påverkar hälsa, ekonomi och miljö.
  • att praktiska moment ges längre arbetspass vid schemaläggning.
  • att timmarna fördelas på grundskolans tre stadier med tyngd på högstadiet.

"Behövs mer på högstadiet"

Att Skolverket i sitt förslag väljer att lägga de fyra nya hkk-timmarna på låg- och mellanstadiet upprör även flera läsare på vår Facebooksida.

”Varför lägga 4 h extra i låg/mellanstadiet istället för högstadiet? För de första är det stor andel obehöriga på låg och mellan som då ska undervisa i hkk (finns inte alltid heller tillgång till kök) och för det andra, på högstadiet behövs tiden bättre med tanke på omfattande centralt innehåll och höga kunskapskrav. Skulle också önska att de praktisk-estetiska ämnena var mer likställda i tid”, skriver Josefin Hjerdin Jönsson.

”Blir så ledsen över att ’man’ fortfarande inte förstått hur viktigt ämnet hem- och konsumentkunskap är. Ett otroligt stort och viktigt centralt innehåll, men skolans minsta ämne. När ska hälsa, ekonomi och miljö prioriteras på riktigt? 4 timmar extra till ämnet, på mellanstadiet, det innebär ca 6 minuter/vecka...”, skriver Karin Lundqvist Holm.

Skolverket: SO-ämnena behöver mer tid

Roger Persson, undervisningsråd på Skolverkets läroplansavdelning, är medveten om att lärare i hem- och konsumentkunskap kräver mer tid till sitt ämne.

– Jag vet att många har framfört den åsikten, men det är de inte ensamma om. Alla skolämnen är ju viktiga, så därför finns det goda skäl att utöka tiden i många ämnen. Men det är tydligt att det finns en allmän uppfattning att SO-ämnena behöver mer tid nu, framförallt historia och samhällskunskap, säger Roger Persson.

Slutgiltigt förslag spikas i mars

Han berättar att Skolverkets förslag bygger på att de identifierat i vilka ämnen det finns ett behov av mer tid för att hinna med det centrala innehållet i de nya kursplanerna som börjar gälla i höst.

– Sen bör vi helst inte rucka för mycket på fördelningen mellan de praktisk-estetiska ämnena och de teoretiska, så att skolan blir alltför teoretisk. Nu kan man kanske tycka att det blev lite så ändå, men tidstilläggen bygger som sagt på att de ska passa det centrala innehållet i de reviderade kursplanerna.

All ny tid i de praktisk-estetiska ämnena läggs på låg- och mellanstadiet. Varför?

– Vi ser att det ingår en del praktisk-estetisk verksamhet i elevens val på låg- och mellanstadiet. Så om elevens val försvinner har vi försökt att kompensera för det genom ett tillskott av timmar i de praktisk-estetiska ämnena där. 

Men många har ju elevens val med praktisk-estetiska inslag även på högstadiet.

– Absolut, men vi kan inte lägga alla timmar på högstadiet. Vi måste också titta på helheten och se till att det blir tillräckligt många undervisningstimmar per stadium.

Remissinstanserna har nu till den 29 januari att lämna synpunkter till Skolverket. Därefter ska det slutgiltiga förslaget skickas till regeringen senast 31 mars 2021. Om riksdagen fattar beslut om att genomföra åtgärderna så räknar Skolverket med att de införs till höstterminen 2023.

LÄS ÄVEN

Debatt: Ge hkk minst tre gånger så mycket undervisningstid

Lärarilska mot att bildämnet kan få färre timmar på högstadiet

Lärarna som förväntas göra extra allt

”Mycket mer än att baka kladdkaka”

De tar strid för skolans minsta ämne