Måttlig hkk-glädje efter Skolverkets nya timplansbesked

Elina Larsson från Lärarförbundets nationella nätverk för lärare i hem- och konsumentkunskap under en lektion på Skarpängsskolan i Täby. Foto: Oskar Omne
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

I sitt slutgiltiga förslag till nya timplaner sköt Skolverket till ytterligare åtta timmar till skolans minsta ämne: hem- och konsumentkunskap. Bra, konstaterar flera hkk-lärare. Men de hoppar inte jämfota av glädje.

I dagsläget är det grundskolans i särklass minsta ämne med 118 timmar i timplanen. I det ursprungliga förslag Skolverket presenterade strax före jul hade man skjutit till fyra timmar till ämnet – på låg-/mellanstadiet. Närmast hånfullt lite, enligt flera kritiska hkk-förespråkare som dessutom konstaterade att den extra tiden snarare hade behövts på högstadiet.

"Känns verkligen inte bra"

När Skolverket i måndags lämnade sitt slutgiltiga förslag till regeringen hade man, åtminstone delvis, lyssnat på kritiken och flyttat åtta timmar från historia- och SO-blocket och lagt det på hkk-ämnet på högstadiet. Det innebär att hkk ser ut att få totalt 130 timmar i timplanen i framtiden – 40 på låg-/mellanstadiet och 90 på högstadiet. Ett steg i rätt riktning, enligt flera av de hkk-lärare som har reagerat på vår nyhetsartikel på Facebook.

”130 timmar är bättre än 118 timmar, men fortfarande 110 timmar mindre än vad de näst minsta ämnena har”, skriver Camilla Jakobsson Hedström.

Rose-Marie Nilsson är inne på samma linje.

”Det känns verkligen inte bra att hkk endast ska ha 130 timmar och förbli skolans minsta ämne. Att ett så viktigt ämne inte prioriteras högre är för mig ofattbart.”

Därför sköt Skolverket till mer tid

Så här skriver Skolverket i sin slutredovisning:

  • ”Ett tiotal lärare i hem- och konsumentkunskap och ett antal organisationer med intressen i ämnet har bidragit med skrivelser om timplaneförslaget. I skrivelserna betonas ämnets fokus på hälsa, ekonomi och miljö och på att det i dagens samhälle läggs stor vikt vid ekonomisk och miljömässig hållbarhet, hållbar konsumtion samt mat och klimat.”
  • ”Vidare har Skolverket uppmärksammats på att det vore logiskt att även ämnet hem- och konsumentkunskap får ökat antal timmar eftersom ämnet på samma sätt som SO- och NO-ämnena tar upp de delar av läroplanen som handlar om hållbar utveckling och jämställdhet. Ytterligare 8 timmar av tiden för elevens val fördelas därför till hem- och konsumentkunskap i högstadiet. Det kan synas vara små tidstillägg för de enskilda SO- och NO-ämnena och för hem- och konsumentkunskap men sammantaget utgör de en ansenlig satsning på breddning och fördjupning.”

"Bra att vi är hörda"

Elina Larsson, som sitter i styrelsegruppen för Lärarförbundets nationella nätverk för lärare i hem- och konsumentkunskap, är en av många hkk-företrädare som skickade in sina synpunkter till Skolverket under remisstiden. Hon skriver så här om måndagens besked:

”Detta är givetvis ett framsteg och ger en bättre möjlighet för ämnet. Vi anser dock att det hade behövts flera timmar. Det är viktigt att kunna erbjuda lektioner i hkk under varje läsår. Lektionerna placeras i scheman på olika sätt, men räcker i dagsläget för en termin per läsår med cirka 90 minuter per lektion. I praktiken betyder detta att elever i bästa fall får 15 lektioner per år, vilket gör att undervisningen blir sårbar för schemaändringar. Forskningen visar att det optimalt behövs 120 minuter för att stressfritt genomföra lektionerna: 8 timmar kommer att ge utrymme för längre lektionspass. Det är en utveckling i rätt håll och det känns bra att vi är hörda!”

Anna Sabo håller med:

”Alla vi som mailade till Skolverket fick gehör, för vi var en hel del. Så ibland hjälper det att ge konstruktiva klagomål. Hoppas mailen till utbildningsminister hjälper också för vi skrev till henne också.”

Kampen fortsätter

För nu ligger bollen hos regeringen. Utbildningsminister Anna Ekström (S) hälsar, via sin pressekreterare, att de i dagsläget inte kan säga när allt blir klart och exakt hur det blir till slut.

Men redan nu står det klart att Skolverkets slutgiltiga besked har gett hkk-lärarna blodad tand.

”Prisa Gud här kommer skatteåterbäringen. Men vi tänker inte sitta nöjda med futtiga 12 timmar ökning, eller hur?! Nu ska vi fortsätta synliggöra ämnet och lobba för fler timmar i grundskolan och att ämnet får plats på gymnasiet”, skriver Linda Lorentsson.

Här är Skolverkets slutgiltiga förslag

Ämne Låg Mellan Hög Tot
Bl, nu  50 80 100 230
Bl, förslag 60 80 100 240
Hkk, nu   36* 82 118
Hkk, förslag      40* 90 130
Idh, nu 140 180 280 600
Idh, förslag 140 180 280 600
Mu, nu  70 80 80 230
Mu, förslag 80 80 80 240
Sl, nu 50 140 140 330
Sl, förslag 50 140 140 330
Sv/Sva, nu 680 520 290 1490
Sv/Sva, förslag 680 520 290 1490
En, nu 60 220 200 480
En, förslag 60 220 200 480
Ma, nu 420 410 400 1230
Ma, förslag 420 410 400 1230
NO, nu 143 193 264 600
NO, förslag 145 216 289 650
Bi, nu   55  75   
Bi, förslag   60 80  
Fy, nu   55    75  
Fy, förslag   60 80   
Ke, nu   55 75  
Ke, förslag   60 80  
Resterande NO-timmar på mellan- och högstadiet får fördelas fritt mellan de tre NO-ämnena.
SO, nu 200 333 352 885
SO, förslag 200 375 405 980
Ge, nu   70   75   
Ge, förslag   75  80   
Hi, nu   70  75   
Hi, förslag   90  100   
Re, nu   70  75   
Re, förslag   75  80   
Sh, nu   70 75   
Sh, förslag   75  90   
Resterande SO-timmar på mellan- och högstadiet får fördelas fritt mellan de fyra SO-ämnena.
Tk, nu 47 65 88 200
Tk, förslag 47 65 88 200
Språk, nu   48 272 320
Språk, förslag   48 272 320
Elevens val, nu       177
Elevens val, förslag       0
Totalt, nu 1860 2305* 2548 6890
Totalt, förslag 1887 2374* 2629 6890
Därav skolans val (nu och sen)   600

*Undervisningstiden i hem- och konsumentkunskap som i tabellen ligger under mellanstadiet kan även nyttjas på lågstadiet.

LÄS ÄVEN

Fler ändringar i nya timplanerna

Lärarförbundets kritik mot nya timplanerna – nu backar Skolverket

Debatt: Ge hkk minst tre gånger så mycket undervisningstid

Timplanen: Kritik mot att hkk bara växer med fyra timmar