Skolverkets besked: Fler ändringar i nya timplanerna

Roger Persson, undervisningsråd på Skolverket, motiverar förändringarna i det slutgiltiga förslag till nya timplaner som man nu har lämnat till regeringen. Foto: Colourbox/Skolverket
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Elevens val tas bort och de allra flesta timmar som frigörs läggs i stället på SO- och NO-ämnena. Men några timmar har flyttats från historia/SO till hem- och konsumentkunskap i det slutgiltiga förslag som Skolverket i dag lämnade till regeringen.

Skolverkets förslag till nya timplaner har redan orsakat stor debatt. Inte minst bland bildlärare på högstadiet som startade ett uppror när det stod klart att Skolverket planerade att flytta fem undervisningstimmar i bildämnet från högstadiet till lågstadiet. 

Redan några dagar efter att förslaget gick ut på remiss backade Skolverket från den idén och beslutade att bildämnet på högstadiet får behålla sina 100 timmar. När de nu gått igenom samtliga remissvar är huvuddragen i det förslag de idag överlämnade till regeringen intakta. Elevens val tas bort och de allra flesta av de 177 timmar som frigörs fördelas mellan SO- och NO-ämnena.

Flyttar timmar från historia till hkk

Men en förändring har skett i det slutgiltiga förslaget. Hem- och konsumentkunskap förstärks med ytterligare åtta timmar på högstadiet, utöver de fyra timmar som skjuts till på låg-/mellanstadiet. Trots detta förblir ämnet grundskolans i särklass minsta, sett till antalet timmar.

De åtta extra timmarna har Skolverket "tagit" från historia och den gemensamma SO-potten. I det förslag som gick ut på remiss i januari hade historieämnet 105 timmar på högstadiet, i det förslag som nu lämnats till regeringen har det bantats till 100 timmar. Resterande tre timmar som nu läggs på hkk tas från den pott som får fördelas fritt mellan de fyra SO-ämnena.

"Skolverket har uppmärksammats på att det vore logiskt att även ämnet hem- och konsumentkunskap får ökat antal timmar eftersom ämnet på samma sätt som SO- och NO-ämnena tar upp de delar av läroplanen som handlar om hållbar utveckling och jämställdhet. Ytterligare 8 timmar av tiden för elevens val fördelas därför till hem- och konsumentkunskap i högstadiet. Det kan synas vara små tidstillägg för de enskilda SO- och NO-ämnena och för hem- och konsumentkunskap men sammantaget utgör de en ansenlig satsning på breddning och fördjupning", skriver Skolverket i sitt slutgiltiga förslag och konstaterat vidare:

"Fördelningen av tid mellan teoretiska och praktisk-estetiska ämnen blir efter justeringar något jämnare än i ursprungsförslaget."

LÄSTIPS Wiman: Förlust för svensk skola om elevens val tas bort

Visst utrymme till omfördelning

Gång på gång har Skolverket tryckt på att stoffträngseln är stor i SO-ämnena i allmänhet och historieämnet i synnerhet. Att de i sitt slutgiltiga förslag ändå väljer att flytta åtta timmar därifrån till hem- och konsumentkunskap motiverar Roger Persson, undervisningsråd på Skolverket, så här i ett mejlsvar:

"Fördelningen av tid till SO och historia var relativt stor och lämnade visst utrymme till omfördelning under remissbehandlingen."

Det är i dagsläget oklart när de nya timplanerna kan införas, men grundidén bakom Skolverkets förslag är att de ska fungera med de nya kursplanerna som börjar gälla hösten 2022 i grundskolan. 

Här är Skolverkets slutgiltiga förslag

Ämne Låg Mellan Hög Tot
Bl, nu  50 80 100 230
Bl, förslag 60 80 100 240
Hkk, nu   36* 82 118
Hkk, förslag      40* 90 130
Idh, nu 140 180 280 600
Idh, förslag 140 180 280 600
Mu, nu  70 80 80 230
Mu, förslag 80 80 80 240
Sl, nu 50 140 140 330
Sl, förslag 50 140 140 330
Sv/Sva, nu 680 520 290 1490
Sv/Sva, förslag 680 520 290 1490
En, nu 60 220 200 480
En, förslag 60 220 200 480
Ma, nu 420 410 400 1230
Ma, förslag 420 410 400 1230
NO, nu 143 193 264 600
NO, förslag 145 216 289 650
Bi, nu   55  75   
Bi, förslag   60 80  
Fy, nu   55    75  
Fy, förslag   60 80   
Ke, nu   55 75  
Ke, förslag   60 80  
Resterande NO-timmar på mellan- och högstadiet får fördelas fritt mellan de tre NO-ämnena.
SO, nu 200 333 352 885
SO, förslag 200 375 405 980
Ge, nu   70   75   
Ge, förslag   75  80   
Hi, nu   70  75   
Hi, förslag   90  100   
Re, nu   70  75   
Re, förslag   75  80   
Sh, nu   70 75   
Sh, förslag   75  90   
Resterande SO-timmar på mellan- och högstadiet får fördelas fritt mellan de fyra SO-ämnena.
Tk, nu 47 65 88 200
Tk, förslag 47 65 88 200
Språk, nu   48 272 320
Språk, förslag   48 272 320
Elevens val, nu       177
Elevens val, förslag       0
Totalt, nu 1860 2305* 2548 6890
Totalt, förslag 1887 2374* 2629 6890
Därav skolans val (nu och sen)   600

*Undervisningstiden i hem- och konsumentkunskap som i tabellen ligger under mellanstadiet kan även nyttjas på lågstadiet.

LÄS ÄVEN

Lärarförbundets kritik mot nya timplanerna – nu backar Skolverket

Därför svängde Skolverket efter bildlärarupproret

Timplanen: Kritik mot att hkk bara växer med fyra timmar

Språklärarnas kritik av nya timplanen

Förslaget på timplaner väcker debatt

Debatt: Sluta att marginalisera geografiämnet i skolan!