Erfarna förskollärare halkar efter i löneutvecklingen

Löneutvecklingen följer inte förskollärarnas växande erfarenhet, konstaterar Pia Rizell, förskollärare och ledamot i Sveriges Lärares förbundsstyrelse. Foto: Adobe stock.

Lojalitet och lång erfarenhet lönar sig inte i förskolan, det visar en analys från Sveriges Lärare. Erfarna förskollärare får betydligt sämre löneutveckling än sina yngre kollegor.

LÄSTIPS: Så mycket tjänar förskollärare där du bor

Vid den senaste lönerevisionen fick en förskollärare med upp till fem års erfarenhet ett lönepåslag med i genomsnitt 3,4 procent. Samtidigt fick en kollega med upp till 30 års erfarenhet nöja sig med 2,8 procent. Detta trots skrivelsen i gällande kollektivavtal, Hök21, att erfarenhet och kontinuitet ska premieras i lönesättningen.

– Lärare har generellt en svagare löneutveckling än jämförbara yrken. Att vi då dessutom har en löneutveckling som inte följer lärares växande erfarenhet och kompetens gör yrket ännu mindre attraktivt. Men kvalitet och stabilitet måste få kosta, det är en investering för förskolan och våra minsta medborgare, säger Pia Rizell, förskollärare i Örebro och tillika ledamot i Sveriges Lärares förbundsstyrelse.

Sveriges Lärares löneenkätundersökning visar att den genomsnittliga löneutvecklingen för förskollärare i kommunal sektor under åren 2021–2022 var tre procent. Medellönen för förskollärare var 34 900 kronor i månaden.

– När man jämför den procentuella utvecklingen kan man få intryck av att det handlar om ganska så små skillnader. Men med tanke på att detta är något som pågår under många år får det stor betydelse för enskilda människors reallöneutveckling, säger Pontus Bäckström, Sveriges Lärares samhällspolitiska chef.

Det är ett faktum att lärarbristen i Sverige är omfattande och att många som undervisar i skolor och förskolor saknar legitimation. I sammanhanget nämner Pontus Bäckström att arbetsgivare som upplever kompetensbrist i andra sektorer ofta försöker styra upp det genom att premiera erfarenhet lönemässigt.

– Det verkar dock inte ske på skolans område. Dessutom visar våra tidigare analyser att sambandet mellan lön och erfarenhet är ännu svagare för medlemmar i privat sektor än i kommunal, säger han.

ALLA ARTIKLAR i GRANSKNINGEN AV LÄRARLÖNERNA

Unika siffror: Lönesveket mot äldre och lojala

Hannah, 31, höjde sin lön med 7 000 kr

Maria, 62, tjänar sämre än sina nyexade kollegor

Facket om att erfarenhet inte lönar sig: ”Förödande”

Experten: Tänk på det här inför ditt lönesamtal

Lärarnas löner under snittet: ”Har inte satsat”