Förskolans dokumentationsuppdrag handlar om att fånga förflyttningen. Att bedöma vår insats som pedagoger och de förutsättningar vi skapar för att gruppen och varje barn ska få en meningsfull resa.

Vad är det egentligen som är viktigast för det livslånga lärandet, är det resan eller målet? Jag har många gånger funderat över skolans betyg och det som premieras där. Tänk om bedömningen gjordes utifrån resan eleverna gjort i stället för vilken slutdestination de landade på. Jag tror att det skulle göra mycket för självkänslan och lusten att lära. 

Förskolans dokumentationsuppdrag handlar just om att fånga förflyttningen. Att bedöma vår insats som pedagoger och de förutsättningar vi skapar för att gruppen och varje barn ska få en meningsfull resa. Alla barn i gruppen kommer inte att landa på samma destination men vi behöver säkerställa att varje barn får göra en förflyttning utifrån sina förutsättningar och med bästa möjliga stöd för att komma så långt som möjligt. På den här resan har vi förskolans styrdokument som karta och kompass. De hjälper oss att se i vilka möjliga riktningar vi kan ta oss tillsammans med barnen så att alla barn får möta alla läroplanens målområden under sin förskoletid. 

Fånga upp hur barnens förståelse förändras

Det går inte att helt förutbestämma resans rutt. Den tar ofta krokiga vägar som leder till både förväntat och oväntat lärande i en växelverkan mellan barns och pedagogers intentioner. Vi pedagoger har en målinriktad grundtanke med styrdokumenten som utgångspunkt men många gånger hittar barnen andra spår som leder till ett ännu större lärande i nya riktningar, mot andra mål än de vi kunde förutse. Ju längre och krokigare resan är, desto större tenderar lärandet att bli.

Under resans gång krävs det att vi pedagoger lyssnar noga för att kunna fånga upp hur barnens förståelse förändras. Vi behöver lyssna med alla sinnen eftersom barn uttrycker det de förstått och lärt på många fler sätt än med ord. Det kan handla om hur de visar intresse, engagemang och glädje, eller att de utforskar på nya sätt, testar nya material, möts i lek, kommunicerar, utvecklar vidare eller visar andra. 

Ofta handlar det om att skapa en variation

När vi tittar på barns förändrade förståelse i förskolan måste vi hela tiden sätta det i relation till det vi har erbjudit. Här behöver vi rikta blicken mot oss själva och verksamheten för att kunna bedöma om de insatser vi gjort varit tillräckliga eller om vi behöver skruva lite på vårt förhållningssätt, våra miljöer, materialet vi erbjuder eller innehållet i undervisningen. Utifrån det behöver vi avgöra om vi ska ändra riktningen på rutten eller tillföra ytterligare stöd för att alla ska vara med på resan. Många gånger handlar det om att skapa en variation i det vi erbjuder. Barn behöver få erfara på olika sätt för att förstå på nya sätt.  

LÄS OCKSÅ:

Granskning: Laddat ord delar förskollärarna

Forskarna: Bedömning behövs för rättvis förskola

Här bedömer förskollärarna varandra

Eriksson: Goda berättelser är grunden för språkförståelse

Lyssna på Förskolan här!