En stor del av språkförståelsen kommer av att vi skapar oss inre bilder, det är då det berättade får ett sammanhang och ges en mening, skriver förskolläraren Marie Eriksson.

Från min barndom minns jag särskilt farmors alla historier. Hon berättade på ett så där levande sätt så vi barn kunde se varenda liten detalj för vår inre syn, vilket skapade stort engagemang och många skratt. Jag minns också tydligt lektionerna i religion på högstadiet. Vår lärare byggde hela undervisningen på inlevelsefulla berättelser som gjorde att vi elever förflyttade oss till det land och den religion han för tillfället pratade om. Jag kommer än i dag ihåg många detaljer från de lektionerna tack vare de inre bilder han skapade hos oss elever.

Att berätta är en konst

Att dela kunskap via berättande är något vi har gjort sedan urminnes tider då lägerelden var en viktig plats för att utbyta erfarenheter och lärdomar. Både i arbetet med barnen och tillsammans med kollegor kan vi försöka att hitta små lägereldar i tillvaron. Något glödande att mötas runt som leder till en delad uppmärksamhet där vi fångar varandras intresse och lär tillsammans. Att berätta så att andra engageras är en konst som både barnen och vi vuxna behöver öva på. Jag tänker att det till stor del handlar om att uttrycka oss målande så att lyssnaren ges möjlighet att skapa inre bilder. Att prata eller att skriva är lite som att framställa bilder genom tal eller text.

Jag menar att en stor del av språkförståelsen kommer av att vi skapar oss de där inre bilderna, det är då det berättade får ett sammanhang och ges en mening. Tidigare erfarenheter och minnesbilder ligger också till grund för hur vi skapar nya bilder. Ju rikare möjligheter vi får att använda vår fantasi genom att ta del av andras levande berättelser, desto bättre blir vi på att själva berätta och uttrycka oss på olika sätt.

Erbjud olika uttrycksformer i förskolan

Och de här gestaltningarna kan vi möjliggöra på många olika sätt i förskolan genom att erbjuda en mångfald av uttrycksformer. Det går att kommunicera och berätta genom färg, lera, sång, musik, tal och text. Men likaväl genom att fotografera eller skapa film. Att tillvarata varje barns berättelse genom många olika uttrycksformer utgör grunden för demokrati.

Att dela en berättelse och att få ta del av andras berättelser är också en viktig del i att utvecklas och växa eftersom det ger oss möjlighet att reflektera över vårt eget tänkande och görande. Det blir ett sätt att kunna titta på oss själva på nya sätt. Det kan också få oss att känna stolthet och få ny gnista och ökad arbetsglädje. Så det är värt att fundera över hur vi i olika sammanhang kan skapa en lägereld att mötas runt och hur vi kan utvecklas till att göra på lite nya sätt genom att lära av varandras berättelser. 

LÄS OCKSÅ:

Därför är högläsning viktigt i förskolan

Därför är högläsning bra – i alla åldrar

Låt oss ha ett seriöst samtal om bilderböcker!

Marie Eriksson: ”Samma utmaning med tvååringar som med vuxna”

Marie Eriksson: ”Kan barnen själva leda digitaliseringen?”

Lyssna på Förskolan här!