De lär de yngsta barnen om demokrati med hjälp av drama

Varje måndagsmorgon samlas alla 45 barn från förskolans yngrebarnsavdelningar på gården för att titta på handdockorna Ettan och Femman.

Låna. Upptagen. Samarbeta. Vissa ord kan vara svåra att förstå när man är liten. Men de yngre barnen på Tollare förskola i Saltsjö-Boo har koll, de lär sig via drama och dockorna Ettan och Femman som dyker upp på gården varje vecka.

Varje måndagsmorgon, klockan 09.15 oavsett väder, sluter alla 45 barn på Tollare förskolas yngrebarnsavdelningar upp ute på gården. Då är det dags för värdegrundssamling och barnen får träffa Femman och Ettan – strumpdockorna som förskollärarna använder för att gestalta olika värdeord. 

Det är alltid samma pedagoger som har hand om dockorna, och är någon sjuk kommer ersättare – gästartister i form av Mamma Mu eller Alfons. Samlingarna följer oftast ett förutbestämt mönster. Det börjar med sången ”Här är jag, här är du”, följt av värdegrundsundervisningen och en slutsång. 

Förskolläraren Nicole Bergh har numera hand om Femman-dockan, och kollegan Carola Sahlén sköter Ettan. Men Nicole berättar att hon var ganska skeptisk till upplägget när hon började på förskolan för 1,5 år sedan. 

– 45 barn samtidigt ute i snön som ska lyssna på dockor. Jag minns att jag tänkte: Hur är det ens möjligt? Men wow, det fungerar verkligen. Jag älskar våra måndagar, säger hon. 

Nicole Bergh och Carola Sahlén

Nicole Bergh
Ålder: 34 år.
Bor: I Johanneshov.
Gör: Förskollärare.
Det bästa med yrket: Att ge barnen värdefull undervisning som är rolig och lekfull, och glädjen i att få vara en del av barnens utveckling och lärande. 

Carola Sahlén
Ålder: 41 år.
Bor: I Saltsjö-Boo.
Gör: Förskollärare.
Det bästa med yrket: Alla personliga möten med
barnen och att få möjlighet att påverka undervisningen så att alla barn får de bästa förutsättningarna till lärande som sedan följer med i deras ryggsäck. 

Gestaltar ett dilemma i barngruppen

Det hela började med att pedagogerna ville skapa en ny undervisningsaktivitet med inkludering och trygghet i fokus. Utifrån barnens stora intresse för drama tog värdegrundssamlingen med strumpdockorna form. 

– Vi gestaltar ett positivt eller negativt dilemma, ofta något vi har sett i barngruppen. Det kan vara svårigheter att få upp locket på tuschpennan, då får man be om hjälp. Barnen kanske vill byta penna, men man kan säga nej och stopp om man inte är klar, eller ångra sig. I dilemmat kan det ingå flera ord, förklarar Nicole Bergh. 

Hon berättar att samlingarna har skapat ett gemensamt språk på förskolan, och att pedagogerna kan se hur barnen snabbt börjar använda orden de har lärt sig. Även de äldre barnen har värdegrundsarbete på måndagar, och pedagogerna upplever att konflikterna faktiskt blivit färre bland barnen.

Förskollärarna Nicole Bergh och Carola Sahlén.

Nio svåra ord på ett år

Pedagogerna använder begrepp i situationer som barnen kan relatera till, som exempelvis att ta någons spade. Ett syfte är att barnen ska bekanta sig med de olika strategierna och att de kan ha inflytande i dramatiseringarna. 

– Exempelvis kan vi pedagoger fråga barnen ”Oj det finns bara ett papper. Vad gör vi då?” och barnen kan ge förslag som ”göra tillsammans”, tillägger Nicole Bergh. 

En gång i månaden blir det reflektion för att diskutera hur det har gått. Ambitionen är att gå igenom nio ord och begrepp under ett år. Ibland fortsätter ett begrepp i tre veckor, ibland i sex beroende på hur väl barnen tagit det till sig. Nicole berättar också att det brukar bli bra dialoger efter samlingarna.

– Vårdnadshavarna berättar att barnen även använder orden hemma. Det här arbetet är otroligt viktigt för oss även i ett långtidsperspektiv. Det är vårt sätt att förbereda våra barn inför skolan. När förståelse, kommunikation och respekt möts så blir sammanhangen positiva, och det är något vi vill ska leva vidare i skolan.

På Tollare förskola är alla stolta över värdegrundsarbetet de har skapat och de hoppas att det kan sprida sig även till andra förskolor. 

– När vi arbetar systematiskt och hjälper våra barn att ta fram verktyg som kan användas hela livet skapar vi inte bara förutsättningar för ett livslångt lärande, vi arbetar för att våra barn ska ingå i ett hållbart samhälle, säger Nicole Bergh.

Nicoles och Carolas tips:

1. Ord och begrepp som används på våra samlingar: Stopp. Byta. Vänta. Hjälpa. Samarbeta. Upptagen. Turas om. Låna. Tillsammans. 

2. Prata igenom vilka strategier ni vill vrida och vända på för att få en samsyn mellan avdelningarna. 

3. Samma dag, tid och plats skapar trygghet för barnen.

4. Introducera begreppen ett i taget, och i flera veckor. 

5. Använd TAKK och bildstöd som förstärkning under dramatiseringen för att alla ska förstå och kunna använda sig av begreppen.

6. Det är smidigt att vara utomhus, då man får plats många. 

7. Våga hålla i, resultatet kommer längre fram.

LÄS OCKSÅ:

Granskning: Laddat ord delar förskollärarna

Här uppskattar både föräldrar och förskollärare tydliga regler

Deras teater lär barn att säga stopp

Lyssna på Förskolan här!