Mataffären fick fantasin att flöda hos de yngsta!

1–3-åringarnas intresse för att gå och handla mat i sina lekar blev startskottet för avdelningen Björkens egen mataffär. Här fortsatte kommersen under en lång tid och blev utgångspunkt i förskollärarnas lekinramade undervisning.

På yngrebarnsavdelningen Björken på Göteborgs Högre Samskola arbetar pedagogerna tematiskt med undervisning i en lekinramning. De utgår ofta från begreppet ”inbäddad undervisning” där de med material och aktiviteter bjuder in till utforskande och lek som även har en potential för undervisning. 

Stort intresse för handla mat

Under förra läsåret fångade de upp barnens stora intresse för att gå och handla mat i sina lekar. De bestämde sig för att bygga en mataffär i avdelningens kub! Här var syftet att skapa tillfällen att utveckla barnens rollek, få lära sig nya ord och begrepp kring matvaror och mataffärer och väva in matematiken genom siffror och symboler. Tillsammans med barnen pratade de om vad en affär är och vad man kan köpa där. Barnen kom med förslag på vilka varor de ville ha i sin affär och vad affären skulle heta. Då alla i barngruppen ännu inte har ett verbalt språk, och för att skapa fler möjligheter till kommunikation, användes även bildstödet TAKK.

Lekinramning

Att arbeta med projekt med lekinramning under en längre tid gör att vi kan observera barnens intresse, vi kan ändra och lägga till för att utmana barnens lärande. Projekten ska också ge utrymme för barnens egen aktivitet och lek, de ska kunna följa sin rytm, samtidigt som de öppnar för undervisningsmöjligheter, berättar förskolläraren Sara Eliasson. 

Leken fortsatte på olika platser

För att hjälpa barnen att bygga vidare på leken kring affären började pedagogerna koppla inköpen till att exempelvis laga mat. ”Nu ska jag steka pannkakor och då behöver jag köpa ägg och mjölk.” Det vispades smet och blåstes på varma pannkakor.

– På så sätt blev leken i mataffären en del i ett större leksammanhang och barnens lek fortsatte på olika platser i rummet, berättar Sara Eliasson, förskollärare.  

Så gjorde vi mataffären 

1. Barngruppen besökte en riktig mataffär och det inspirerade till förändringar i förskolans affär, som att använda kundkorg och själv ta varan på hyllan.

2. Själva grunden till affären är förskolans befintliga kub. ”Tillsammans tillverkade vi en stor skylt med namnet Mataffären, där några barn i taget skapade olika delar till en större helhet, med syftet att stärka delaktigheten och vi-känslan.

Vi tänker att det bidrar till att öka barnens intresse och engagemang i leken”, säger förskolläraren Sara Eliasson. 

3. Vi gjorde en prislista med foton på matvarorna. Siffror och symboler väckte barnens nyfikenhet och intresse. Vi samtalade om när siffror och matematik används i vardagen.

4. För att öka barnens och familjernas delaktighet uppmuntrade vi dem att ta med tomma förpackningar av barnens favoritmat.

Det här blev också en övning i att dela med sig, att låta kompisarna köpa med sig matvaran man själv tagit med.

5. Ibland var det många barn som ville handla samtidigt, då fick de ställa sig i kö. Här fick barnen en konkret erfarenhet av vad det innebär att stå i kö och träna på att vänta på sin tur. 

6. Barnen har lärt sig många nya begrepp i kassan, som kund och kassapersonal. Och att betalning kan ske både med pengar och med kort. Behöver du köpa en kasse också?

LÄS OCKSÅ:

Så lyckades vi med förskolans potatisodling

Överdrivet säkerhetstänk begränsar barns lek

Granskning: Laddat ord delar förskollärarna

Lyssna på Förskolan här!