Ju mer prat – desto fler ord lär sig barnen

Studien visar att barnet för varje hundra extra yttranden det får höra per timme själv säger 27 fler yttranden. Iris-Corinna Schwarz är en av forskarna bakom studien. Foto: Richard Kilström och Adobe Stock.

Hur mycket prat barn får höra är avgörande för deras språkutveckling, visar ny forskning.
– Därför är förskolepersonalen superviktig när barnen bygger upp sitt ordförråd, säger Iris-Corinna Schwarz, docent i lingvistik vid Stockholms universitet.

Familjens socioekonomiska status är inte det viktigaste. Inte heller barnets kön eller hur många språk som pratas i barnets närhet. 

– Det som är viktigast för alla barns språkutveckling är att föräldrar och andra personer i barnens närmiljö pratar med dem, säger Iris-Corinna Schwarz, docent i lingvistik på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Det visar en internationell studie av ljudmiljön kring 1001 barn från tolv länder och sex kontinenter. Som underlag för undersökningen finns över 40 000 timmar inspelad ljudmiljö. Studien, med deltagande forskare från Stockholms universitet, är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Direkt samband med läs- och skrivutveckling

Iris-Corinna Schwarz framhåller att resultatet är mycket goda nyheter både för forskning och praktik. Språket har en central roll i barns utveckling och ordförrådet står i direkt samband med läs- och skrivutveckling och skolprestation.

– Förskolepersonalen blir superviktig när barnen bygger upp sitt tidiga ordförråd, säger hon. 

Barnens språk utvecklas i vardagliga situationer och medarbetarna behöver inte nödvändigtvis krångla till det med extra aktiviteter. 

– Viktigast är att prata, prata, prata. Till exempel när alla ska ut på gården och leka — det finns mycket att prata om när barnen klär på sig. Och barnen behöver få chansen att vara delaktiga i samtalet. Men jag förstår ju att det kan vara svårt att hinna med för en pedagog som ensam har hand om en stor grupp barn.

Viktigare än vad man trott

Att barns språkutveckling beror på hur mycket prat barnet får höra är i sig inget nytt, konstaterar Iris-Corinna Schwarz. De nya uppgifter som den internationella forskningen presenterar är att pratet har större betydelse för språkutvecklingen än tidigare etablerade faktorer som familjens socioekonomiska status, barnets kön, och eventuell flerspråkighet. Studien visar att barnet för varje hundra extra yttranden det får höra per timme själv säger 27 fler yttranden.

Stimulansen behöver inte komma från vuxna för att språket ska utvecklas. Den kan också komma från andra barn. 

– Tvååringar kan inte lära sig språket av andra tvååringar, men yngre barn kan lära sig av äldre som kan skapa hela meningar. Som en del i arbetet med att få i gång språkutveckling i förskolan kan det därför vara bra att ha åldersblandade grupper i förskolan. Då får personalen lite avlastning med sitt uppdrag att främja språkutvecklingen, säger Iris-Corinna Schwarz.

LÄS OCKSÅ: 

Ny studie: Planerad högläsning ovanlig i förskolan

Förskolans metod får alla barn att hänga med i läsningen

Stenkula: Sluta nedgradera leken i förskolan

Forskarna: Prioritera högläsning i förskolan