Satsning på folkbildning för flyktingar från Ukraina

"Folkbildningen har en fantastisk förmåga att möta nya grupper och snabbt anpassa sin verksamhet utifrån nya behov i samhället", säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner i ett pressmeddelande. Foto: Getty Images

Europeiska socialfonden har beviljat 260 miljoner kronor till Folkbildningsrådet för verksamhet för flyktingar från Ukraina.

Insatser kommer bland annat att ske inom projektet Care, där 39 folkhögskolor och 7 studieförbund medverkar. Målet är att deltagarna ska komma i arbete eller få utbildning som kan stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Care riktar sig till personer över 18 år som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina och bedöms vara i behov av insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga, skriver Folkbildningsrådet.

Projektet pågår till och med 30 september 2023. En viktig utgångspunkt är att ta vara på de erfarenheter som finns hos folkbildningen från arbetet med asylsökande och vissa nyanlända invandrare. Till exempel från kurserna svenska från dag ett och vardagssvenska.

– Folkbildningen har en fantastisk förmåga att möta nya grupper och snabbt anpassa sin verksamhet utifrån nya behov i samhället. Det såg vi efter flyktingvågen 2015 och även i den verksamhet som bedrivits med flyktingar från Ukraina det senaste året, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner i ett pressmeddelande.

Två folkhögskolor och sju studieförbundsavdelningar har också beviljats projektbidrag för flyktingar från Ukraina, på mellan 6 och 25 miljoner vardera.