Pedagogik-pionjär hedras på hundraårsdag

Bild: Silvia Izquierdo/AP/TT
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Folkhögskolan

Den brasilianska pedagogen Paulo Freire satte tonen för den svenska padagogikdebatten på 1970-talet med boken De förtrycktas pedagogik. I år skulle han ha fyllt hundra, och hans gärning är alltjämt lika relevant.

Den 19 september 2021 skulle Paulo Freire ha fyllt hundra år. Det tänker folkhögskollärarna i Lärarförbundet Folkhögskola fira med att skicka ut en nyutgåva av Freires De förtrycktas pedagogik till fackklubbarna och de lokala fackombudet på alla folkhögskolor i Sverige.

– Det är Lärarförbundet Folkhögskola som har tagit initiativet men vi har fått ett väldigt fint gehör från Lärarförbundets internationella enhet, säger Eva Lena Volk, ledamot i avdelningsstyrelsen för Lärarförbundet Folkhögskola.

Paulo Freire var en brasiliansk pedagog och deltog i en stor alfabetiseringskampanj i Brasilien under 1960-talet. Hans pedagogiska grundsyn var att ”undervisa är inte att programmera utan att problematisera, inte att ge svar på frågor utan att kasta fram frågor”. Efter en militärkupp 1964 blev Freire fängslad och senare utvisad till Chile då hans arbete mot fattigdom, svält och analfabetism upplevdes som ett hot.

Freires frigörelsepedagogik passar som hand i handske i folkhögskolans erfarenhets- och samtalsbaserade metoder

I Sverige var Freires verk De förtrycktas pedagogik den bok som hade enskilt störst inflytande på pedagogiska diskussioner på 1970-talet, bland annat hos folkhögskollärarna.

– Freires frigörelsepedagogik passar som hand i handske i folkhögskolans erfarenhets- och samtalsbaserade metoder, särskilt på Allmän kurs, säger Eva Lena Volk.

Nyutgåvan av De förtrycktas pedagogik är en nyöversättning med förord av bland andra idéhistorikern Sven-Eric Liedman.

– Vi skickar, i samarbete med Lärarförbundets internationella enhet, ett exemplar till alla folkhögskolor, adresserat till våra klubbar och lokala ombud.

Nästa vår planerar vi att organisera workshops och panelsamtal om Freires pedagogik tillsammans med Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO.