"Vi måste vara beredda att försvara folkhögskolans frihet"

Jag hoppas att folkhögskolorna kan fortsätta erbjuda mångfalden, med allmän kurs såväl som yrkesförberedande utbildningar och kulturella utbildningar. Det säger Olle Westberg, generalsekreterare på Rio. Foto: Getty Images.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Folkhögskolan

En av de allra viktigaste frågorna är folkhögskolans frihet. Det betonar Olle Westberg, som är ny generalsekreterare för Rio, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Han anser också att staten bör ta helhetsansvaret för finansieringen av folkhögskolan.

Olle Westberg efterträder Gerhard Holmgren och lämnar därmed jobbet som rektor för Botkyrka folkhögskola

Vilka ser du som de viktigaste frågorna för folkhögskolan och för Rio?

– En av de allra viktigaste sakerna är folkhögskolans frihet. Det handlar om friheten att forma kurser, om att rekrytera deltagare från hela landet, men också om varje skolas frihet. Det är viktigt att värna den frihet vi har och att vi faktiskt är beredda att försvara den i olika sammanhang så att vi inte bara blir en utbildningsanordnare vilken som.

Olle Westberg menar också att lönerna måste upp inom folkhögskolan som hamnat efter andra delar av den svenska skolan.

– Det är naturligtvis delvis en facklig fråga men det är också ett sätt att värna utbildningsformen så att duktiga pedagoger, duktiga folkbildare ska välja att jobba på folkhögskola. Lönegapet får inte bli för stort.

Hur bör fördelningen vara mellan yrkeskurser och allmänna kurser?

– Allmän kurs har alltid varit en viktig del av folkhögskolan, men även yrkesförberedande utbildningar har funnits länge. Jag återkommer till det här med friheten, att den enskilda folkhögskolan gör sina val, sina bedömningar, utifrån huvudman och närområdets behov. Så jag hoppas att vi kan fortsätta erbjuda den här mångfalden, med allmän kurs såväl som yrkesförberedande utbildningar och kulturella utbildningar.

Rio driver frågan att staten bör ta över finansieringen av folkhögskolorna. Det delade ansvaret mellan staten och regionerna fungerar inte anser organisatioen. Varför?

– Dels är det en rättvisefråga där villkoren i dag ser väldigt olika ut för folkhögskolor som är verksamma i olika delar av landet. Vissa skolor får väldigt mycket mindre i stöd än andra. Jag menar att det ska vara lika villkor över hela landet. Dels skulle det krävas mindre administration om det bara är en aktör som betalar ut ersättning för folkhögskolornas verksamhet istället för att det är flera som nu. Det är bra också utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Hur kommer det att märkas att du har tagit över som generalsekreterare?

– Jag ser fram emot att besöka skolor runt om i landet, jag ser fram emot alla samtal. Jag vill att alla verksamma i folkhögskolan, ses som ambassadörer för folkhögskolan, alla deltagare, all personal. Det är viktigt att vi alla berättar om folkhögskolan och om dess betydelse!

Olle Westberg är 59 år och har varit engagerad i folkhögskolesammanhang på olika nivåer sedan 1990-talets början.

Tips: Även Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI, har fått ny ledning. Läs intervjun med tillträdande verksamhetschefen Annica Wallenborg Flynn.