Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Folkhögskolan

Kritik har väckts mot att pengarna håller på att ta slut för kurser i ”Svenska från dag 1”. Det skriver Folkhögskolans redaktör Björn Andersson.

Jag läste nyligen att Bona folkhögskola ska flytta in till Motala centrum. ”Med flytten vill folkhögskolan komma närmare deltagare och samarbetspartners, och samtidigt bidra till en levande stadskärna.” Flytten är bara en i raden av folkhögskolor som antingen flyttar till en mer central plats eller som väljer att etablera sig i ett centrum. 

Folkhögskolor flyttar till och öppnas i stadsmiljö där människorna finns. Det säger Signild Håkansson, som är en av redaktörerna i en ny antologi om folkhögskolans förändring på senare tid. Hon har besökt samtliga folkhögskolor utom en, alltså 154 av 155! Nu är det bara nyöppnade Mimi folkhögskola kvar. Och ja, den ligger centralt i Göteborg.

Något som kännetecknar folkhögskola och folkbildning är flexibilitet. Det visar sig nu när tusentals människor flytt till Sverige från kriget i Ukraina. På vår sajt kan du läsa om Brunnsviks folkhögskola som tar emot deltagare från Ukraina och om en lärare som flytt kriget och nu jobbar på Litorina folkhögskola. Samtidigt framförs kritik från Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation OFI, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO och Studieförbunden i samverkan. De kritiserar att regeringen inte har tillfört några nya resurser i vårbudgeten. De medel som finns avsatta för ”Svenska från dag 1” i år riskerar därför att snabbt ta slut.